Op 5.2.2020 is er een schouw gepland in Den Helder. U dient zich hiervoor uiterlijk 29.1.2020 aan te melden. Voor de aanmeldprocedure wordt u verwezen naar paragraaf 3.4 van de aanbestedingsleidraad.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:

— kust- en oeverwerken:

—— opruimwerkzaamheden oeverbescherming,

—— werkzaamheden ongebonden bekleding,

—— werkzaamheden gebonden bekleding,

—— werkzaamheden grond- en dijklichamen,

—— werkzaamheden beschoeiing.

— waterbouwkundige inrichting:

—— herstellen en vervangen reddingtrappen,

—— herstellen en vervangen remmingswerk,

—— conserveren bolders, schamprails, dekzerken, haalkommen enz.,

—— werkzaamheden damwanden,

—— werkzaamheden buispalen,

—— werkzaamheden fenders,

—— betonreparaties.

— storingen aan waterbouwkundige constructies.

Zie verder hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad.

Extended TitleP 20483 – onderhoud waterbouw nieuwe Haven te Den Helder
Extended Description

De financiële omvang van de opdracht is geraamd op 6 000 000 EUR voor 44 jaar. Dit is indicatief en u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Overzicht algemene projectkenmerken.

Object Perceel oppervlak:

— Fort Harssens, Den Helder 6 380 m2,

— Joost Dourlein kazerne, Texel 110 503 m2,

— Marine complex de Nieuwe Haven, Den Helder 3 595 413 m2,

— Fort Erfprins, Den Helder 477 826 m2,

— Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder 77 869 m2,

— Marine Museum, Den Helder 45 935 m2,

— Atjehloods 6 380 m2,

— Maritiem Vliegkamp de Kooy, Den Helder 1 035 395 m2,

— Antenneparkt, Julianadorp 131 531 m2.

Deadline Date2020-03-02
Publication Date2020-01-17
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfJan Kwint
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
Let op: dit betreft een marktconsultatie.De gemeente Leiderdorp wil onderzoeken of er in de Oranjewijk en Doeskwartier-West voldoende draagvlak is om tegelijkertijd met de vervanging van de riolering de wijk...
View more
De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om deel te nemen aan een marktconsultatie ter voorbereiding op een voorgenomen (Europese) aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de levering van standaard en...
View more
Het ontwerpen, leveren, installeren, integreren en (5 jaar) onderhouden van een P-verwijderingsinstallatie in de huidige RWZI in Gieten.
View more