Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania:

Zadanie nr 1: Rejon w Ełku; Obwód Utrzymania Drogi w Sedrankach;

Drogi krajowe nr:

— 65 km 0+590 do 2+255, odcinek Granica Państwa – początek obwodnicy Gołdapi,

— 65b km 0+000 do 5+622, odcinek obwodnica Gołdapi,

— 65 km 5+578 do 35+000, odcinek koniec obwodnicy Gołdapi – początek obwodnicy Olecka,

— 65c km 0+000 do 7+625, odcinek obwodnica Olecka,

— 65 km 43+289 do 65+951, odcinek koniec obwodnicy Olecka – Ełk.

Zadanie nr 2: Rejon w Ełk; Obwód Drogowy w Orzyszu;

Drogi krajowe nr:

— 16 km 261+730 do 290+776, odcinek Orzysz – Ełk,

— 63 km 69+252 do 92+693, odcinek Orzysz – Pisz.

Zadanie nr 3: Rejon w Lidzbark Warmińskim;

Drogi krajowe nr:

— 51 km 0+550 do 40+440, odcinek Granica Państwa (przejście graniczne Bezledy) – Lidzbark Warmiński.

Extended TitleBieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-02-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-25
New text:
2020-02-26
Deadline Date2020-02-26
Publication Date2020-02-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Attention OfKatarzyna Lubieniecka
Addressal. Warszawska 89
TownOlsztyn
Postal Code10-083
Phone+48 895212882
Class Code90513600
Class DescriptionSludge removal services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-17

Highway maintenance work

Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania:

Zadanie nr 1: Rejon w Ełku; Obwód Utrzymania Drogi w Sedrankach;

Drogi krajowe nr:

— 65 km 0+590 do 2+255, odcinek Granica Państwa – początek obwodnicy Gołdapi,

— 65b km 0+000 do 5+622, odcinek obwodnica Gołdapi,

— 65 km 5+578 do 35+000, odcinek koniec obwodnicy Gołdapi – początek obwodnicy Olecka,

— 65c km 0+000 do 7+625, odcinek obwodnica Olecka,

— 65 km 43+289 do 65+951, odcinek koniec obwodnicy Olecka – Ełk.

Zadanie nr 2: Rejon w Ełk; Obwód Drogowy w Orzyszu;

Drogi krajowe nr:

— 16 km 261+730 do 290+776, odcinek Orzysz – Ełk,

— 63 km 69+252 do 92+693, odcinek Orzysz – Pisz.

Zadanie nr 3: Rejon w Lidzbark Warmińskim;

Drogi krajowe nr:

— 51 km 0+550 do 40+440, odcinek Granica Państwa (przejście graniczne Bezledy) – Lidzbark Warmiński

Extended TitleBieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania
Extended Description

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Rejon w Ełku; Obwód Utrzymania Drogi w Sedrankach.

2) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminach:

1. Umowa będzie obowiązywała od daty jej zawarcia:

a) do dnia 31.12.2022 roku lub

b) do wyczerpania wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy lub

c) do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy będzie niewystarczająca do zlecenia prac objętych przedmiotem zamówienia

— w zależności od tego co nastąpi wcześniej. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej od lit. a do lit. c umowa wygasa, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego, w tym o wynagrodzenie oraz odszkodowanie.

2. Wykonawca rozpocznie realizację prac nie wcześniej niż w dniu 4.3.2020 roku.

Deadline Date2020-02-25
Publication Date2020-01-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Attention OfKatarzyna Lubieniecka
Addressal. Warszawska 89
TownOlsztyn
Postal Code10-083
Phone+48 895212882
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 31, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów – związanych bezpośrednio z budową odcinka prawostronnego obwałowania rzeki Biała w Tarnowie o...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacji, izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 13.
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:— zaprojektowanie drogi krajowej 44 klasy GP Obwodnica Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie, km 0+669,70 – km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK44). Lokalizacja:...
View more