1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Klembów w 2020/2021 r.”.

Extended TitleOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Klembów w 2020/2021 r.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Klembów w 2020/2021 r.”.

Publication Date2020-07-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Klembów
Attention OfWojciech Frąckiewicz – insp. ds. zamówień publicznych
Addressul. gen. Fr. Żymirskiego 38
TownKlembów
Postal Code05-205
Phone+48 297538800
Fax+48 297779085
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 26, 2020
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa urządzeń małej retencji nizinnej – 47 progów, 19 zastawek, 5 przepustów, 1 zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Oborniki.
View more
Deadline: Oct 6, 2020
Przedmiotem zamówienia jest „Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków Krym”. Ww. zadanie jest kontynuacją kompleksowej modernizacji obiektów Oczyszczalni Ścieków „Krym”.
View more
Deadline: Nov 9, 2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice–Chlebczyn.Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowie dodatkowych jezdni,...
View more