Favrskov Spildevand og Aarhus Vand gennemfører i løbet af 2020 og 2021 udbud af 6-årige ramme- og partneringaftaler på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse, nyanlæg og drift af vand- og spildevandssystemer.

Samlet set er der tale om 18 rammeaftaler som omfatter opgravningsarbejder, foringsarbejder, TV-inspektion, udførelse af pumpestationer, oprensning af regnvandsbassiner, driftsopgaver samt rådgivning inden for planlægning, projektering samt data og opmåling.

Alle rammeaftaler skal træde i kraft den 1. januar 2022.

Extended TitleVandpartner2.0
Extended Description

Udbuddene omhandler, opgravning, forring og TV-inspektion på spildevandsopgaver for Favrskov Spildevand. Første udbud der offentliggøres vil blive TV-inspektion.

Publication Date2020-09-23
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationFavrskov Spildevand
Attention OfLone Bejder
AddressTorvegade 7
TownHammel
Postal Code8540
Phone+45 89645000
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 29, 2020
The European Environment Agency (EEA) wishes to enter a framework contract with an experienced supplier to procure a wide range of general office supplies and stationary products for its office...
View more
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud af elastomeriske pumper på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb heraf til regionernes sygehuse.
View more
Deadline: Nov 24, 2020
Region Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler for sikringsinstallationer for regionens bygninger. Arbejdet omfatter nyetableringer og ændringer af sikringsinstallationer samt servicering af nye og eksisterende installationer.
View more