ON B VW is gestart met de voorbereidingen voor de opgave voor de komende jaren. In het algemeen bestaat deze opgave uit groot onderhoud, renovatie en klein aanleg binnen het natte areaal van de regio Oost Nederland.

De voorbereiding is gestart met het inzichtelijk krijgen van de opgave voor de komende jaren binnen het areaal van de regio.

Voordat nadere keuzes gemaakt worden in het kader van marktbenadering, wil ON B VW in dialoog met de markt. In deze dialoog gaan we in gesprek over de opgave, de ambities en gaan wij in gesprek over de wijze van marktbenadering door Rijkswaterstaat.

Zie verder het marktdialoogdocument.

Extended TitleMarktconsultatie - AT-2020-27 Marktconsultatie ON B Vaarwegen (verwachte einddatum: 31.12.2020)
Extended Description

Zie korte beschrijving.

Publication Date2020-10-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfAndre Maters
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
View more
Voor Stichting Koninklijke Auris Groep (verder te noemen Auris) is deze marktconsultatie gepubliceerd.Auris is een organisatie die onderwijs, zorg en ambulate dienstverlening geeft/verleent aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen...
View more
Deadline: Jan 7, 2021
This contract concerns the delivery of the equipment required for a helium recovery system, putting it into operation and its maintenance. This covers:— delivery and instigation of the operation of...
View more