Denna RFI avser en utförandeentreprenad för ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga.

Material till gas- och rörledning med tillhörande komponenter tillhandahålls av Köparen.

Syftet med RFI är att samla in feedback från marknaden samt ta emot entreprenörers budgeterade pris för en sådan entreprenad.

I samband med att RFI är genomförd och inkomna svar är analyserade kommer en upphandling med största sannolikhet att annonseras.

Extended TitleRFI Entreprenadarbeten i samband med gasledningsbyggnation Stidsvig och Åsljunga
Extended Description

Denna RFI avser en utförandeentreprenad för ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga.

Material till gas- och rörledning med tillhörande komponenter tillhandahålls av Köparen.

Syftet med RFI är att samla in feedback från marknaden samt ta emot entreprenörers budgeterade pris för en sådan entreprenad.

I samband med att RFI är genomförd och inkomna svar är analyserade kommer en upphandling med största sannolikhet att annonseras.

Publication Date2020-11-30
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationNordion Energi AB
Attention OfKristina Nikkonen
AddressBox 362
TownMalmö
Postal Code201 23
Class Code45231000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 12, 2021
Denna upphandling syftar till att säkerställa Sundbybergs stads tillgång till löpande mark- och anläggningsarbeten med fokus på finplanering såsom stensättning, plattsättning, murning och mindre schakt- och ledningsarbeten.
View more
Deadline: Feb 17, 2021
Ramavtal för servicearbeten inom EL
View more
Deadline: Mar 30, 2021
Entreprenad SN92 Bussterminal installationer bestående av entreprenaddelarna SN921 El och telesystem, SN922 Luftbehandlingssystem, SN923 Värme Sanitet Kyla, SN924 Sprinkler och SN925 Styr.Allt arbete kommer att utföras med modellbaserade handlingar som...
View more