— Lucrări de reparații la acoperiș tip şarpantă şi intalaţie paratrăsnet la pavilionul V5, cazarma 326 Buzău – pentru lotul 1;

— Lucrări de reparații la instalaţii interioare sanitare, încălzire şi canalizare la pavilionul A, cazarma 2817 Buzău – pentru lotul 2;

— Lucrări de reparații la acoperiș tip terasă, faţadă şi instalaţie paratrăsnet la pavilionul B, cazarma 2795 Buzău – pentru lotul 3;

— Lucrări de reparații la acoperiş tip şarpantă, faţadă, contrucţii interioare, instalaţii interioare: sanitare, electrice şi intalaţie de paratrăsnet la pavilionul H, cazarma 2552 Soveja – pentru lotul 4;

— Lucrări de reparații la acoperiş tip terasă, faţadă şi instalaţie paratrăsnet la pavilionul N, cazarma 326 Buzău – pentru lotul 5;

— Lucrări de reparaţii curente la platouri şi alei, cazama 326 Buzău – pentru lotul 6;

— Lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, cazarma 342 Murfatlar – pentru lotul 7;

— Lucrări de reparații la construcţii interioare, instalaţii sanitare, instalaţii electrice şi intalaţii de canalizare la pavilionul C, cazarma 368 Iaşi – pentru lotul 8;

— Lucrări de reparaţii la acoperiş tip şarpantă, faţadă, construcţii interioare şi instalaţii electrice la pavilionul S, cazarma 530 Galaţi – pentru lotul 9.

Nota 1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Nota 2. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 17 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Nota 3. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificari/informaţii suplimentare în a 11-a zi dinainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, ţinând cont şi de prevederile Notificării ANAP cu privire la modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data menţionată la nota 2, va pune autoritatea contractantă în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menţionat la nota 3 şi drept urmare solicitarea se va considera tardiva.

Extended TitleContract lucrări reparații curente TR 4
Changes
Section:
III.1.3)
Previous text:

1. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Operatorul economic trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii cinci ani, în cadrul a minimum un contract-maximum trei contracte, lucrări ce au ca obiect de activitate lucrări de construcţii civile cel puţin din categoria de importantă C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare cumulată de cel puţin:

— 264 109,46 RON fără TVA pentru lotul 1;

— 95 226,65 RON fără TVA pentru lotul 2;

— 317 761,41 RON fără TVA pentru lotul 3;

— 728 909,53 RON fără TVA pentru lotul 4;

— 10 734,72 RON fără TVA pentru lotul 5;

— 755 831,77 RON fără TVA pentru lotul 6;

— 429 810,41 RON fără TVA pentru lotul 7;

— 521 771,33 RON fără TVA pentru lotul 8;

— 351 503,84 RON fără TVA pentru lotul 9.

New text:

1. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Operatorul economic trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii cinci ani, în cadrul a minimum un contract-maximum trei contracte, lucrări ce au ca obiect de activitate lucrări de construcţii civile cel puţin din categoria de importantă C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare cumulată de cel puţin:

— 264 109,46 RON fără TVA pentru lotul 1;

— 95 226,65 RON fără TVA pentru lotul 2;

— 317 761,41 RON fără TVA pentru lotul 3;

— 294 703,39 RON fără TVA pentru lotul 4;

— 444 940,86 RON fără TVA pentru lotul 5;

— 755 831,77 RON fără TVA pentru lotul 6;

— 429 810,41 RON fără TVA pentru lotul 7;

— 521 771,33 RON fără TVA pentru lotul 8;

— 351 503,84 RON fără TVA pentru lotul 9.

Section:
II.2.6)
Previous text:

Valoarea fara TVA: 728 909,53 RON

New text:

Valoarea fara TVA: 294 703,39 RON

Section:
II.2.6)
Previous text:

Valoarea fara TVA: 10 734,72 RON

New text:

Valoarea fara TVA: 444 940,86 RON

Deadline Date2021-05-07
Publication Date2021-04-13
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationMinisterul Apărării, Unitatea Militară 02033 Iași
Attention OfDănuț Buruiana
AddressStr. Peneș Curcanul nr. 2
TownIași
Postal Code700473
Phone+40 232214636
Fax+40 232215927
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-08

Plastering work

— Lucrări de reparații la acoperiș tip şarpantă şi intalaţie paratrăsnet la pavilionul V5, cazarma 326 Buzău – pentru lotul 1;

— Lucrări de reparații la instalaţii interioare sanitare, încălzire şi canalizare la pavilionul A, cazarma 2817 Buzău – pentru lotul 2;

— Lucrări de reparații la acoperiș tip terasă, faţadă şi instalaţie paratrăsnet la pavilionul B, cazarma 2795 Buzău – pentru lotul 3;

— Lucrări de reparații la acoperiş tip şarpantă, faţadă, contrucţii interioare, instalaţii interioare: sanitare, electrice şi intalaţie de paratrăsnet la pavilionul H, cazarma 2552 Soveja – pentru lotul 4;

— Lucrări de reparații la acoperiş tip terasă, faţadă şi instalaţie paratrăsnet la pavilionul N, cazarma 326 Buzău – pentru lotul 5;

— Lucrări de reparaţii curente la platouri şi alei, cazama 326 Buzău – pentru lotul 6;

— Lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, cazarma 342 Murfatlar – pentru lotul 7;

— Lucrări de reparații la construcţii interioare, instalaţii sanitare, instalaţii electrice şi intalaţii de canalizare la pavilionul C, cazarma 368 Iaşi – pentru lotul 8;

— Lucrări de reparaţii la acoperiş tip şarpantă, faţadă, construcţii interioare şi instalaţii electrice la pavilionul S, cazarma 530 Galaţi – pentru lotul 9.

Nota 1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Nota 2. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 17 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Nota 3. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificari/informaţii suplimentare în a 11-a zi dinainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, ţinând cont şi de prevederile Notificării ANAP cu privire la modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data menţionată la nota 2, va pune autoritatea contractantă în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menţionat la nota 3 şi drept urmare solicitarea se va considera tardiva.

Extended TitleContract lucrări reparaţii curente TR 4
Extended Description

Lucrări de reparații la acoperiş tip terasă, faţadă şi instalaţie paratrăsnet la pavilionul N, cazarma 326 Buzău.

Deadline Date2021-05-07
Publication Date2021-04-08
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value10734.72
OrganisationMinisterul Apărării Unitatea Militară 02033 Iași
Attention OfDanut Buruiană
AddressStr. Peneş Curcanul nr. 2
TownIași
Postal Code700473
Phone+40 232214636
Fax+40 232215927
Class Code45410000
Class DescriptionPlastering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 14, 2021
În baza contractului vor fi executate lucrari aferente acestui obiectiv de investitii, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică anexata si autorizatia de construire nr. 450/23.6.2020. Obiectul contractului reprezinta execuţia tuturor lucrărilor...
View more
Deadline: Jun 23, 2021
Contract de executie lucrari avand ca obiect: „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin”, constand in:— obiect 1 – infrastructura de mobilitate urbane – contine: piste pentru biciclete,...
View more
Deadline: Jun 15, 2021
Proiectare si executie lucrari „Asfaltare drumuri comunale in comuna Orlea, judetul Olt”.Drumurile care fac obiectul acestei investitii, sunt in lungime de 18 143,00 m.Numar de zile pana la care se...
View more