In de aanbesteding die nu voorligt gaat het om het bouwrijp maken van het Plangebied Weide II het bouwen van 105 grondgebonden woningen en het woonrijp maken van het plangebied.

Het bouw- en woonrijp maken van de (nader te bepalen) locaties waar (in opdracht van woningbouwcorporatie Fien) 45 sociale woningen worden gerealiseerd, valt ook binnen deze opdracht. Het bouwen van deze sociale woningen zal in opdracht van Fien gebeuren en valt buiten deze opdracht.

Extended TitleGemeente Vijfheerenlanden — Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk
Changes
Section:
II.1.2
Previous text:
New text:
Section:
Titel
Previous text:

NL-Leerdam: Bouwrijp maken van terreinen

New text:

NL-Leerdam: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

Deadline Date2021-05-25
Publication Date2021-04-13
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Vijfheerenlanden
Attention OfKenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Addresspostbus 11
TownLeerdam
Postal Code4140 AA
Class Code45211000
Class DescriptionConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-12

Site preparation work

In de aanbesteding die nu voorligt gaat het om het bouwrijp maken van het Plangebied Weide II het bouwen van 105 grondgebonden woningen en het woonrijp maken van het plangebied.

Het bouw- en woonrijp maken van de (nader te bepalen) locaties waar (in opdracht van woningbouwcorporatie Fien) 45 sociale woningen worden gerealiseerd, valt ook binnen deze opdracht. Het bouwen van deze sociale woningen zal in opdracht van Fien gebeuren en valt buiten deze opdracht.

Extended TitleGemeente Vijfheerenlanden — ontwikkeling Weide 2 Meerkerk
Extended Description

De Weide II is gelegen ten zuiden van de reeds ontwikkelde Weide I aan de zuidkant van Meerkerk in de gemeente Vijfheerenlanden. De Weide II is geïnspireerd op een aaneenschakeling van ‘dorpse ruimtes met een menselijke schaal en maat’.

De Weide II kan gefaseerd in enkele jaren worden gerealiseerd.

Deadline Date2021-05-25
Publication Date2021-04-12
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Vijfheerenlanden
Attention OfKenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Addresspostbus 11
TownLeerdam
Postal Code4140 AA
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 2, 2021
Strengthening the use of real-world data in drug development – Metadata and Data Quality Framework.
View more
Deadline: Jun 3, 2021
Provision of monitoring of scientific and medical literature and the entry of relevant information into EudraVigilance required by Article 27 of Regulation (EC) No. 726/2004.
View more
The purpose of this call for tenders is the supply of one low temperature water electrolysis test station equipment for use in the scientific laboratories of JRC Petten.The equipment will...
View more