Fejlesztések – Mélyépítési és parképítési munkák kivitelezése Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén.

Extended TitleKeretmegállapodás mélyépítés/parképítés
Extended Description

Fejlesztések – Mélyépítési és parképítési fejlesztési munkák kivitelezése Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén.

Közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén található cca. 1 500 000 m2 útpálya, 600 000 m2 járdafelület, 150 db vízi közmű műtárgy (akna, műtárgy, szikkasztó stb.), 190 000 m vonalas vízi közmű (csatorna, szikkasztóárok stb.) fenntartási és fejlesztési munkái.

Megvalósításra kerülő tervezett beruházások és főbb mennyiségeik leírása:

Meglévő szilárd burkolatú utak felújítása, megerősítése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, legkevesebb 3 500 m2 térburkolat építése, legalább 4 000 m2 hengerelt aszfaltos burkolat építése teljes szerkezettel, és legalább 1 500 fm szegély kialakításával. Legalább 1 100 m2 öntött gumi és minimum 2 000 m2 Terraway burkolat kivitelezése. Aszfalt vagy térkő burkolatú járda kivitelezése, legalább 1 600 m2 nagyságban, forgalomtechnikai jelek felfestése minimum 160 m2 mennyiségben és minimum 100 db KRESZ tábla kihelyezése. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági elemek kiépítése ideiglenes és végleges kivitelben. Általános bontási, áthelyezési munkák, területelőkészítés, tereprendezés, földművek építése, közművek kiváltása, védelembe helyezése, építése (hírközlés, elektromos, vízépítési, gáz stb.). Közvilágítási oszlopok telepítése és kábelezési munkái legalább 40 db, valamint legalább 2 db elektromos autó töltő létesítése. Parkok és játszóterek, közösségi területek kialakítása, legalább 150 db parki eszköz és 30 db játszóeszköz kihelyezésével, valamint legalább 2 db szökőkút kialakításával és minimum 100 db 16/18 cm törzskörátmérőjű fa telepítésével. A zöldfelület fenntartásához legkevesebb 4 db automata öntözőrendszer kiépítésével.

Közművek kivitelezése, védelembe helyezése, kiváltása, legkevesebb 200 fm d315 vagy d400 csapadékvíz elvezető csatorna építése, minimum 30 db víznyelő építése, legalább 200 fm vízvezeték építése d100 vagy d150 méretben, távközlési hálózat kiváltása (több szolgáltató hálózata). További csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztéssel kapcsolatos munkák (zárt és nyílt, szikkasztó), ezek felújítása és a kapcsolódó karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, jó karba helyezés).

A kivitelezés pontos műszaki és jogi tartalma az írásbeli konzultáció során kerül pontosításra.

A kivitelezés során törekedni kell a környezeti terhelések, illetve a lakosság zavarásának/korlátozásának minimalizálására.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

AK felhívja a figyelmet az alábbiakra:

— a keretmegállapodás alapján megvalósítani kívánt beruházások köre és volumene előre nem meghatározott, a keretmegállapodás hatálya alatt megkötött egyedi megrendelések ellenértékének fedezetét az AK költségvetési döntései vagy az általa igénybe venni kívánt támogatási konstrukciók biztosítják, a jövőbeli beruházási döntésektől függően,

— AK nem köteles a keretmegállapodás által biztosított pénzügyi kereteket kimeríteni, illetve a keretmegállapodás alapján egyedi megrendelést lehívni, ugyanakkor a finanszírozás rendelkezésre állása függvényében a keretet az időbeli hatály lejárta előtt is kimerítheti,

— fentiekre figyelemmel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyidőben több, nagy volumenű fejlesztést indítson, melyet a nyertes ajánlattevő összehangolt munkavégzés mellett köteles teljesíteni és ennek érdekében a megfelelő kapacitásokat a keretmegállapodás hatálya alatt fenntartani,

— a Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.

Deadline Date2021-05-17
Publication Date2021-04-21
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value7500000000.00
OrganisationBudapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Attention OfKeszei Zsolt
AddressMechwart liget 1.
TownBudapest
Postal Code1024
Phone+36 13465400
Fax+36 13465505
Class Code45221250
Class DescriptionUnderground work other than tunnels, shafts and subways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 14, 2021
Debrecen, Kisbánya utca útépítés
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Kivitelezési szerződés a „Somogy megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című KEHOP-5.2.2/16-2016-00033 azonosító számú projekt keretében
View more
Deadline: May 31, 2021
471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000 - 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása (PST: K471.04.73)
View more