Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

Extended TitleDostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej z kształtownika V36 lub TH 70/36 lub z innych równoważnych kształtowników, z podziałem na zadania (3 zadania)
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

Modifications

rodzaj bez zmian- ilości realizowane w wartościach pomiędzy minimalną a maksymalną określone w umowie.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-06-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationLubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Attention OfMagdalena Rubaszko
AddressBogdanka 21-013 Puchaczów Polska
TownPuchaczów
Postal Code21-013
Phone+48 814625132
Fax+48 814625007
Class Code44212000
Class DescriptionStructural products and parts except prefabricated buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-30

Structural products and parts except prefabricated buildings

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

Extended TitleDostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej z kształtownika V36 lub TH 70/36 lub z innych równoważnych kształtowników, z podziałem na zadania (3 zadania)
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-06-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationLubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Attention OfMagdalena Rubaszko
AddressBogdanka 21-013 Puchaczów Polska
TownPuchaczów
Postal Code21-013
Phone+48 814625132
Fax+48 814625007
Class Code44212000
Class DescriptionStructural products and parts except prefabricated buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 19, 2022
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach.
View more
Deadline: Sep 13, 2022
Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1...
View more
Deadline: Sep 19, 2022
Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji DzikowskiejZadanie nr 2: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz...
View more