Eind 2020 is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart, die na selectie van vijf partijen heeft geleid tot inschrijvingen van twee partijen. Deze inschrijvingen lagen zodanig ver boven het taakstellend budget van € 7.600.000,-- , dat deze inschrijvingen, zonder substantiële en ingrijpende wijzigingen, niet konden voorzien in de behoeften van de aanbestedende dienst.

Om die reden kondigt aanbestedende dienst door middel van deze vrijwillige aankondiging aan voornemens te zijn over te gaan op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging als beschreven in artikel 6.1.2 onder a Aanbestedingsreglement Werken 2016.

Extended TitleRenovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe
Extended Description

Door gemeente West Betuwe wordt het voormalige gemeentehuis van Geldermalsen gebruikt als gemeentehuis van deze nieuwe gemeente. Vanwege het feit dat het gemeentehuis niet meer ingericht en ingedeeld is conform de huidige eisen, dient het gehele bestaande gemeentehuis te worden aangepast en te worden verduurzaamd. 

Tevens is ook een uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk om alle gemeentelijke functies te kunnen huisvesten.

Eind 2020 is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart, die na selectie van vijf partijen heeft geleid tot inschrijvingen van twee partijen. Deze inschrijvingen lagen zodanig ver boven het taakstellend budget van € 7.600.000,-- , dat deze inschrijvingen, zonder substantiële en ingrijpende wijzigingen, niet konden voorzien in de behoeften van de aanbestedende dienst.

Om die reden kondigt aanbestedende dienst door middel van deze vrijwillige aankondiging aan voornemens te zijn over te gaan op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging als beschreven in artikel 6.1.2 onder a Aanbestedingsreglement Werken 2016.

Deze aanbesteding wordt namens de aanbestedende dienst begeleid door Regio Rivierenland, Team Inkoop, gevestigd te Tiel.

Publication Date2021-09-22
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value7600000.00
OrganisationGemeente West Betuwe
Attention OfFrank Spruit
TownGeldermalsen
Phone+31 344638575
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deze marktconsultatie wordt gehouden ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding die verband houden met de bouwkundige werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan uit:▪ Leveren van input van het Definitief Ontwerp▪ Opstellen van het Uitvoeringsontwerp▪ Vervaardigen...
View more
Deadline: Nov 19, 2021
Gemeente Stichtse Vecht heeft het integrale bestek Groenonderhoud opgedeeld in vijf separate bestekken. Onderhoud bermen en watergangen is er daar één van. De gemeente wil vanuit haar eigen regie en...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
De overeenkomst bestaat uit de herinrichting van de Eindhovenseweg. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - aanleg HOV baan- aanpassen kruispunten- groot onderhoud aan bestaande infrastructuur- aanpassing snelheidsregime van de...
View more