Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.

Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia) w budynku zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego wraz z budową węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia), instalacji centralnego ogrzewania, pionów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Extended TitleRemont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Tęczowej 33 we Wrocławiu.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Tęczowej 33 we Wrocławiu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,

2) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła w lokalach,

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach,

c) przebudowę instalacji zimnej wody,

d) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia) w budynku, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym,

e) budowa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dwufunkcyjnego węzła cieplnego (technologia) w budynku,

3) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy".

Deadline Date2021-10-19
Publication Date2021-09-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Attention OfKatarzyna Morawiec
Addressul. św. Elżbiety 3
TownWrocław
Postal Code50-111
Phone+48 3328118
Fax+48 3328123
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 22, 2021
The purpose of this procurement procedure is to provide services of renting mobile office and toilet containers in Spain — Canary Islands, Ceuta and Melilla.
View more
Deadline: Nov 12, 2021
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu w podziale na 5 etapówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia,...
View more