Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinoilla toimiville toimittajille (jäljempänä "Tietopyyntö"). Hankintayksikkö ei aloita tarjouskilpailua Tietopyynnön julkaisulla, vaan mahdollinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin.

Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään mahdollisesti järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

Hankintayksikkö eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä HUS) on valmistelemassa keuhkojen mittausvälineiden (tarvikkeiden) kilpailutusta. Tuotteita tilataan vuosittain noin 650 000 eurolla. HUS kokoaa nyt tietoa markkinoilla olevista tuotteista sekä markkinoilla toimivien toimittajien näkemyksiä kilpailutukseen liittyen ja julkaisee tässä tarkoituksessa Tietopyynnön.

Extended TitleTietopyyntö - Keuhkojen mittausvälineet
Extended Description

TAUSTA

HUSin vastuulla on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkuntiensa 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä erityistason palveluista koko Suomessa.

Alustavan aikataulun mukaisesti HUS tulee käynnistämään keuhkojen mittausvälineiden (tarvikkeiden) hankintasopimukseen tähtäävän hankintamenettelyn vielä syksyn 2021 aikana. Hankinnan tavoitteena on kokonaistaloudellisesti edullinen, laadukas sekä tarkoituksenmukainen tuotevalikoima HUSin käyttöön. Tämän Tietopyynnön tarkoituksena on markkinakartoitus alalla toimivista toimijoista sekä heidän tuotevalikoimistaan.

TIETOPYYNTÖ/MARKKINAKARTOITUS

HUS selvittää tällä tietopyynnöllä markkinatilannetta ja pyytää toimijoilta vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä tuotteita/tuoteryhmiä myytte ja mikä on niiden jakelutapa?

- HUS pyytää tässä yhteydessä toimittamaan listauksen/tuotekuvaston tarjolla olevista tuotteista / tarvikkeista

2. Mikä on roolinne keuhkojen mittausvälineiden toimittamisessa? Oletteko tuotteen

jälleenmyyjä vai valmistaja? Toimitteko itse tuotteiden jakelijana?

3. Minkälaisia vähimmäisvaatimuksia keuhkojen mittausvälineille tulisi asettaa?

4. Pystyttekö tarjoamaan kiinteitä hintoja tuotteille esim. neljän vuoden sopimuskaudelle?

5. Muut kommentit tarjouskilpailuun liittyen.

HUS pyytää lähettämään vastaukset ja muut mahdolliset kommentit edellä esitettyihin kysymyksiin viimeistään 25.10.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katariina.mannisto@dominushankinnat.fi

HUS järjestää markkinavuoropuhelut Microsoft Teams - sovelluksen välityksellä tietopyyntöön vastanneiden markkinatoimijoiden kanssa. Markkinavuoropuhelussa on tarkoitus käydä läpi alustavia luonnoksia hankinta-asiakirjoista. Luonnokset toimitetaan etukäteen markkinavuoropuheluihin ilmoittautuneille.

Mahdolliset markkinavuoropuhelut tullaan järjestämään tietopyynnön vastausten toimittamisen jälkeen viikolla 43 ja/tai 44 arkisin siten, että markkinavuoropuhelun tarkkaajankohta sovitaan toimittajakohtaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Markkinavuoropuhelun kesto on noin 60 min / toimittaja.

Toimittajan tulee ilmoittautua markkinavuoropuheluun sähköpostitse (katariina.mannisto@dominushankinnat.fi) viimeistään 25.10.2021 klo 16.00 mennessä.

Toimittajalle ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinavuoropuheluun osallistumisesta

Publication Date2021-10-15
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHelsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Attention OfKatariina Männistö
AddressPL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
TownHUS
Postal Code00029
Phone+358 449896785
Class Code33000000
Class DescriptionMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, ei ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä markkinavuoropuhelussa esitetyt kuvaukset tai määritykset sido tilaajaa.Tällä...
View more
Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia eri ELY-keskusten alueilla. Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus...
View more
Deadline: Jan 14, 2022
Tiivistysurakka HP 15, Valteri Mäntykangas, Kuopio
View more