Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1 z podziałem na zadania:

— zadanie 1 – zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem,

— zadanie 2 – remont domków fińskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac,określone zostały w dokumentacji projektowej, m.in. w projektach wykonawczych, STWiOR-ach stanowiących załączniki do SWZ.

Extended TitleRozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1 z podziałem na zadania:

— zadanie 1 – zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem,

— zadanie 2 – remont domków fińskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac,określone zostały w dokumentacji projektowej, m.in. w projektach wykonawczych, STWiOR-ach stanowiących załączniki do SWZ.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem, Zadanie 2 – remont domków fińskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac, określone zostały w Dokumentacji projektowej m.in. wprojektach wykonawczych, STWiOR-ach stanowiących załączniki do SWZ

- ze względu na okoliczności szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 40, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na ułożeniu krawężników betonowych i listwy maskującej przy tarasie;- ze względu na okoliczności szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 41, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu oparć na platformach na wejściu do ogrodu biocenotycznego;- ze względu na okoliczności szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 48, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z rozbudową systemu automatyki;- ze względu na okoliczności szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 52, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Attention OfMałgorzata Wicik
Addressul. Hoża 13 a
TownWarsaw
Postal Code00-528
Phone+48 222774200
Fax+48 222774201
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2024-01-26

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem, Zadanie 2 – remont domków fińskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac, określone zostały w Dokumentacji projektowej m.in. wprojektach wykonawczych, STWiOR-ach stanowiących załączniki do SWZ

Extended TitleRozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem, Zadanie 2 – remont domków fińskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac, określone zostały w Dokumentacji projektowej m.in. wprojektach wykonawczych, STWiOR-ach stanowiących załączniki do SWZ

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem, Zadanie 2 – remont domków fińskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac, określone zostały w Dokumentacji projektowej m.in. w projektach wykonawczych, STWiOR-ach stanowiących załączniki do SWZ

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Attention OfMałgorzata Wicik
Addressul. Hoża 13 a
TownWarsaw
Postal Code00-528
Phone+48 222774200
Fax+48 222774201
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SWZ)
View more
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SIWZ)
View more
1.Szczegółowy wykaz i ilości artykułów spożywczych w danym zadaniu objętych przedmiotem zamówienia zawiera formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik do SWZ.2.Dostawa artykułów spożywczych obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do...
View more