Totalentreprenad, 10 km ny väg, 4 trafikplatser, flera byggnadsverk exempelvis akvedukt och högbro

Extended TitleProduktion E22 Förbifart Söderköping
Extended Description

Totalentreprenad, 10 km ny väg, 4 trafikplatser, flera byggnadsverk exempelvis akvedukt och högbro

Deadline Date2022-02-10
Publication Date2021-11-30
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTrafikverket
Attention OfFolke Lingmo
AddressHuvudkontoret Röda vägen 1
TownBorlänge
Postal Code781 99
Phone+46 30385
Class Code45223000
Class DescriptionStructures construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 13, 2022
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.Lägenheter förses med separata...
View more
Deadline: Feb 28, 2022
Löpande drift och underhåll av Trosa kommuns VA-anläggningar med tillkommande anläggningsentreprenader.
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Denna upphandling avser ramavtal för takarbeten i form av reparation, om-, ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och tak-skottning inkl. bevakning.
View more