Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia yhdeksän eri ELY-keskuksen alueella. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus videoyhteydellä 19.1.2021 klo 15.00 -17.00.

Alustava ohjelma:

15.00 Avaus, Liikenne 12 ja investointiohjelmat

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, johtaja Tuovi Päiviö

Etelä-pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, johtaja Anders Östergård

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylijohtaja Juha Sammallahti

15.20 INFRA ry:n tervehdys, johtaja Kari Muhonen

15.25 Väyläviraston ajankohtaista, johtaja Lars Westermark

Keskeisten hankkeiden esittely ja läntisen hankinta-alueen ratahankkeet

Katsaus tuleviin vuosiin

Yhteinen investointien kehittäminen (mm. hankintamenettelyt, soveltuvuusvaatimukset ja päästövaatimukset)

15.50 Urakoitsijan puheenvuoro

16.05 Vuoden 2022 hankkeet, projektipäällikkö Mikko Asunen

Kalusto-/päästövaatimukset

Vuoden 2022 silta- ja rakennusurakat

Hoitourakoiden tilanne

16.45 Yhteistä keskustelua

17.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Tilaisuuteen pystyy osallistumaan internet-selaimen kautta, vaikka osallistujalla ei olisi Teamsia käytössä.

Kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla. Pyynnöt osoitteeseen: mikko.asunen@ely-keskus.fi

Tilaisuudessa esiteltävät aineistot ovat yleisiä ja informatiivisia. Ne eivät ole hankintayksikköä sitovia myöhemmissä hankinnoissa.

Extended TitleMarkkinavuoropuhelu: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Infra ry:n yhteistyötilaisuus läntisen Hankinta-alueen urakoitsijoille 2022
Extended Description

Tämä hankintailmoitus koskee yleistä markkinavuoropuhelutilaisuutta, joka järjestetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Läntinen hankinta-alue), Väyläviraston ja Infra ry:n kanssa. Vuoropuhelu koskee vuoden 2022 maantie-, rata- ja vesiväylä urakoita Läntisellä hankinta-alueella.

Tilaisuus koskee mm. seuraavia palveluntuottajia:

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toimivat urakoitsijat

Tienrakentamisen pääurakoitsijat

Tienrakentamisen aliurakoitsijat ja alihankkijat

Sillanrakennusurakoitsijat, sillankorjausurakoitsijat sekä edellä mainittujen urakoitsijoiden aliurakoitsijat

Päällystysurakoitsijat

Hoitourakoitsijat

Publication Date2021-12-01
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Attention OfMikko Asunen
AddressPL 236
TownTurku
Postal Code20101
Phone+358 295024106
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 24, 2022
Helsingin vankilassa toteutetaan Kirkko- ja kansliarakennuksen sisäilmakorjaus / peruskorjaus kokonaisurakkana. Kirkko- ja kansliarakennus kuuluu alkuperäiseen v 1881 valmistuneeseen punatiiliseen vankilarakennusten kokonaisuuteen. Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-1. Urakka-alueen laajuus on...
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennusurakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (YSE 1998 §4).Tarjous on sitova ja se...
View more