Upphandling Utförandeentreprenad Kristineberg etapp 1 2021.230

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Friluftsstadsdelen Kristineberg är en helt ny stadsdel som planeras i sydöstra Vallentuna.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, skolor, torg och lekplatser.

Se bilaga

Extended TitleFörhandsmeddelande Upphandling Utförandeentreprenad Kristineberg etapp 1
Extended Description

Utförandeentreprenad anläggningsarbeten för ny stadsdel

Publication Date2021-12-01
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value220000000
OrganisationVallentuna kommun
Attention OfNicholas de la Place
AddressTuna torg 1
TownVallentuna
Postal Code186 86
Class Code45211300
Class DescriptionHouses construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 13, 2022
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.Lägenheter förses med separata...
View more
Deadline: Feb 28, 2022
Löpande drift och underhåll av Trosa kommuns VA-anläggningar med tillkommande anläggningsentreprenader.
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Denna upphandling avser ramavtal för takarbeten i form av reparation, om-, ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och tak-skottning inkl. bevakning.
View more