Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Extended TitleRealizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką ...
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2022

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-01-18
New text:
2022-02-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-01-18
New text:
2022-02-10
Deadline Date2022-02-10
Publication Date2022-01-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Attention OfIreneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Addressul. Krakowska 28
TownWrocław
Postal Code50-425
Phone+48 713917100/101/102
Fax+48 713917110
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-01

Construction work

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Extended TitleRealizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką ...
Extended Description

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Deadline Date2022-01-18
Publication Date2021-12-01
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Attention OfIreneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Addressul. Krakowska 28
TownWrocław
Postal Code50-425
Phone+48 713917100/101/102
Fax+48 713917110
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim : Przedmiotem etapu 1 (koszt kwalifikowany)jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy układu kogeneracyjnego na...
View more
Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie DK94 w Sosnowcu etap II
View more
Deadline: Feb 24, 2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych Decyzją nr 22/2019 z dnia 20.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w części: „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady...
View more