Västfastigheter planerar just nu en utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.

Mölndals sjukhus har ett stort behov av ett flexibelt och robust försörjningssystem av energi och försörjs idag av fjärrvärme och fjärrkyla. Det nya energiuppbyggnadssystemet innebär bland annat att det befintliga värmesystemet separeras i ett hög- och lågtemperaturssystem, samt att man anlägger hybridsolceller. Det befintliga systemet kompletteras med ett så kallat borrhålslager som via kylvärmepumpar maximerar värmeåtervinning och energilagring.

Förfrågningsunderlag för entreprenaden planeras att annonseras den 2022-06-29 och är baserat på en viss detaljprojektering.

Entreprenaden kommer att handlas upp som generalentreprenad och entreprenadformen är utförandeentreprenad med vissa delar som totalentreprenad.

Byggstart är planerad till november 2022.

Anläggning skall kunna tas i drift kvartal fyra 2023.

Extended TitleVF - Mölndals Sjukhus - Energisystem
Extended Description

Det nya energiuppbyggnadssystemet innebär bland annat att det befintliga värmesystemet separeras i ett hög- och lågtemperaturssystem, samt att man anlägger hybridsolceller. Det befintliga systemet kompletteras med ett så kallat borrhålslager som via kylvärmepumpar maximerar värmeåtervinning och energilagring.

Publication Date2022-05-25
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVästra Götalandsregionen
Attention OfVeronica Strömsmoen
AddressBergslagsgatan 2
TownGothenburg
Postal Code411 04
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Förhandsannons kv Soltäppan
View more
Ny stadsdel ska byggas i Falkenberg som ska inrymma en ny skola, bostäder och nya verksamheter. Denna förannonsering avser endast anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplanen.I...
View more