Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr POWR.04.01.00-00-DM07/20. Niniejsze zamówienie podzielone jest na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowią Załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną lub wybrane części zamówienia.

Extended TitleUsługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu (...)
Extended Description

Część 1, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program I Skuteczna komunikacja, czyli jak mówić aby być zrozumianym i słuchanym, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 6h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 27. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 216 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Deadline Date2023-06-13
Publication Date2023-05-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI
AddressALEKSANDROWSKA 159
TownŁódź
Postal Code91-229
Phone+48 427155763
Fax+48 426528030
Class Code80320000
Class DescriptionMedical education services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-05-22

Medical education services

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr POWR.04.01.00-00-DM07/20. Niniejsze zamówienie podzielone jest na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowią Załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną lub wybrane części zamówienia.

Extended TitleUsługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu (...)
Extended Description

Część 1, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program I Skuteczna komunikacja, czyli jak mówić aby być zrozumianym i słuchanym, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 6h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 27. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 216 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Publication Date2023-05-22
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI
AddressALEKSANDROWSKA 159
TownŁódź
Postal Code91-229
Phone+48 427155763
Fax+48 426528030
Class Code80320000
Class DescriptionMedical education services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 26, 2023
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych wraz z dzierżawą urządzeń medycznych.Zamówienie obejmuje 2 części (zadania).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2-3 do SWZ/ Formularze cenowo-techniczne dla...
View more
Deadline: Jul 3, 2023
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla  SPZZOZ w Nowej Dębie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków...
View more
Usługa w zakresie obsługi punktów opatrunkowych dla TAURON Wydobycie S.A.
View more