Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wsparcie techniczne i implementacja Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi w chmurze obliczeniowej oraz zapewnienie ciągłości działania systemu w modelu SaaS (Software as a Service) wraz z wymaganymi licencjami (o ile są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu) dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Extended TitleDostawa, wsparcie techniczne i implementacja Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi w chmurze obliczeniowej oraz zapewnienie ciągłości działania systemu w modelu SaaS wraz z wymaganymi licencjami
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wsparcie techniczne i implementacja Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi w chmurze obliczeniowej oraz zapewnienie ciągłości działania systemu w modelu SaaS (Software as a Service) wraz z wymaganymi licencjami (o ile są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu) dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Publication Date2023-05-22
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value903690.39
OrganisationUniwersytet Morski w Gdyni
Attention OfAnita Brunowicz
Addressul. Morska 81-87
TownGdynia
Postal Code81-225
Phone+48 585586421
Class Code48161000
Class DescriptionLibrary management system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 30, 2023
Zakres przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych z podziałem na 3 części:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:a) dla części nr 1 - zał. nr 1a)...
View more
L. SzczekaCałkowity wyrób drewna M3 9242Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 5, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 25,95Sadz....
View more
Deadline: Jun 30, 2023
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego...
View more