Az Ajánlatkérő tulajdonában álló CT-MR Centrum üzemeltetése a 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c. szám alatti épületben, koncessziós szerződés keretében.

Extended TitleKoncessziós szerződés CT-MR Centrum üzemeltetésére
Extended Description

A koncessziós eljárás tárgya: az Ajánlatkérő tulajdonában álló CT-MR Centrum üzemeltetése a 1132 Budapest,Visegrádi u. 47/c. szám alatti épületben.

A Centrum berendezési és felszerelési tárgyakkal, üzemeltetésre kész állapotban, üzembe helyezett berendezésekkel kerül átadásra.

A koncessziós jogosult köteles III.2.2. pontban meghatározott feltételek szerinti térítésmentes vizsgálatot biztosítani a Bp. XIII. kerületi lakosok részére.

A koncessziós szerződés az aláírásától számított 3 évre (36 hónapra) kerül megkötésre, további legfeljebb 2 év (24 hónap) meghosszabbítás lehetőségével.

A Centrum üzemeltetésének közüzemi költségeit, valamint a CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségeit a Felek megosztva viselik, az alábbiak szerint:

- Közüzemi költségek (víz, villamosenergia, fűtés): Koncesszióba Adó: max. 80 %, Koncesszióba Vevő: min. 20 %. (A társasházi közös költség további - energiaköltséget nem tartalmazó - részét a Koncesszióba Adó viseli.)

- CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségei: Koncesszióba Adó: max. 80 %, Koncesszióba Vevő: min. 20 %.

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a költségek felosztási arányára az ajánlattevő magasabb költségarányt vállalhat (lásd a II.2.14. pont 1. alpontját).

A Centrum működtetésének további költségei a Koncesszióba Vevőt terhelik, így különösen, de nem kizárólagosan: a hélium-pótlás költsége, és a Centrum működése során felmerülő valamennyi fogyóeszköz, eszköz pótlásának felelőssége és költsége, a Centrumban alkalmazni kívánt szakorvosok és operátorok alkalmazásának költsége; a CT-MR Centrumban kialakítandó önálló recepciós pultnál szolgálatot teljesítő „adminisztrátor” alkalmazásának költsége; veszélyes hulladékelszállítása és ártalmatlanítása; a CT-MR Centrum takarítása és fertőtlenítése, a rendelőintézet rendelési idején kívüli nyitvatartás esetleges többletköltsége (pl. hétvégi vagy éjszakai betegfogadási időre szükséges többlet-őrzésvédelem díja).

A CT-MR Centrum üzemeltetési/működési kockázatát a koncesszióba vevő viseli, a koncesszióba adó nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a koncesszióba vevőnek a CT-MR Centrum üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve felmerült költségei megtérülnek. A kerületi lakosok térítésmentes vizsgálatán kívüli további vizsgálatok díját a koncesszió jogosult szabadon és önállóan állapíthatja meg, az ezekből származó bevétel teljes egészében a koncesszióba vevőt illeti meg, azonban ennek mértékére és arányára a koncesszióba adó semmilyen garanciát nem vállal, a piaci kereslet a koncesszióba vevőt kockázatát jelenti.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a Centrumban beépítésre került (és üzemeltetésre átadásra kerülő) berendezések típusát.

- MR berendezés: GE Healthcare SIGNA Voyager 1,5T.

- CT berendezés: GE Healthcare Revolution HD 128 szeletes.

A CT és MR berendezés üzembe helyezési éve: 2017.

A koncesszió jogosult a Centrum üzemeltetése során köteles a mindenkori jogszabályi előírások szerint a páciensek részére a vizsgálati dokumentációt rendelkezésre bocsátani, illetve archiválni. Koncesszióba Vevő köteles továbbá adatot szolgáltatni az Ajánlatkérő részére a szerződéstervezetben megadottak szerint.

A szerződés koncesszióba vevő általi jogellenes megszüntetése vagy súlyos szerződésszegése, valamint az esetleges felmondási idő alatti kötelezettségek nem teljesítése esetére Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért köt ki. A kötbér mértéke a jogellenes megszüntetés vagy súlyos szerződésszegés időpontja és a szerződéses időszak lejártáig hátralévő időszakra eső térítésmentes vizsgálatok (III.2.2. pont szerinti, illetve a nyertes ajánlattevő által vállalt térítésmentes vizsgálatszám) nettó összértékének 10 %-a. (A vizsgálatok értékét a Koncesszióba Vevő által térítésesként meghirdetett vizsgálatok átlagos egységárával kell számítani.)

Ajánlatkérő a szerződésnek a koncesszióba vevő általi jogellenes megszüntetése vagy súlyos szerződésszegése, valamint az esetleges felmondási idő alatti kötelezettségekkel kapcsolatos kötbérigények biztosítékaként meghiúsulási biztosítékot ír elő. A biztosíték mértéke 10 000 000 HUF. A meghiúsulási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal teljesíthető, a koncesszióba vevő választása szerint.

Publication Date2023-08-25
CountryHungary
Procurement StatusAwarded
TypeConcession award procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value1713265517.00
OrganisationXIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Attention OfMurvai László
AddressSzegedi Út 17.
TownBudapest
Postal Code1139
Phone+36 12379817
Fax+36 12379813
Class Code85150000
Class DescriptionMedical imaging services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 7, 2023
„Műanyag alakító szerszám tervezése és gyártása” beszerzése az RRF-2.3.1-21-2022- 00009 azonosító számú „Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium” pályázat keretében. Az alábbiakban felsorolt eszközök (szerszámcsalád) tervezése és gyártása, leszállítása, helyszíni beüzemelése:a) 1...
View more
Deadline: Oct 24, 2023
Budaörs Város Önkormányzata számára 11 db új gépjármű tartós bérlete és flottakezelése tartós bérleti szerződés keretében, 5 db ajánlatkérő saját tulajdonú gépjárműve tartós üzemeltetése, az egyes gépjárművek átadásától számítva 48...
View more
Deadline: Oct 12, 2023
Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése (PST: V070.10)
View more