Avaliku sõitjateveo teenuse osutamine trammi-, trolli- ja bussiliinidel Tallinna linnas perioodil 01.01.2025-31.12.2034. Lepingu hinnanguline liiniveo kogumaht on 415 miljonit liinikilomeetrit.

Extended TitleSõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu sõlmimine
Extended Description

Avaliku sõitjateveo teenuse osutamine trammi-, trolli- ja bussiliinidel Tallinna linnas perioodil 01.01.2025-31.12.2034. Lepingu hinnanguline liiniveo kogumaht on 415 miljonit liinikilomeetrit.

Publication Date2023-06-07
CountryEstonia
Procurement StatusFuture
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationTALLINNA TRANSPORDIAMET
AddressVabaduse väljak 10
TownTallinn
Postal Code10146
Phone+372 6404618
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti Vabariigi...
View more
Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti Vabariigi...
View more
Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassale Tableau tarkvara litsentside ostmine. Hankelepingu perioodiks on 12 kalendrikuud (01.10.2023 - 30.09.2024).
View more