Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril

rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti

Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril. Lepingu raames kohustub Vedaja korraldama avalikku

liinivedu rongidega Tartu-Riia liinil tellija poolt tellitud mahus, lähtudes lepingus ja selle lisades

kokkulepitust ning õigusaktidega kehtestatud tingimustest.

(teenuste laad ja kogus või viide vajadustele ja nõuetele)

Extended TitleRaudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping
Changes
Section:
IV.1.1
Previous text:

Otselepingute sõlmimine kui see on põhjendatud asjaomase turu ja võrgu struktuuriliste ja geograafiliste omadustega - ainult raudteetranspordi puhul (määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 5 lõike 4 punkt a)

New text:

Otselepingu sõlmimine väikesemahuline leping (määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 5 lõike 4

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-19
CountryEstonia
Procurement StatusAmended
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKliimaministeerium
Attention OfIndrek Laineveer
AddressSuur-Ameerika 1
TownTallinn
Postal Code10122
Phone+372 6397636
Class Code60210000
Class DescriptionPublic transport services by railways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-11-03

Public transport services by railways

Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril

rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti

Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril. Lepingu raames kohustub Vedaja korraldama avalikku

liinivedu rongidega Tartu-Riia liinil tellija poolt tellitud mahus, lähtudes lepingus ja selle lisades

kokkulepitust ning õigusaktidega kehtestatud tingimustest.

(teenuste laad ja kogus või viide vajadustele ja nõuetele)

Extended TitleRaudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping
Extended Description

Sõlmitava lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril

rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine liinil Tartu-Riia. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti

Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril. Lepingu raames kohustub Vedaja korraldama avalikku

liinivedu rongidega Tartu-Riia liinil tellija poolt tellitud mahus, lähtudes lepingus ja selle lisades

kokkulepitust ning õigusaktidega kehtestatud tingimustest.

(teenuste laad ja kogus või viide vajadustele ja nõuetele)

Publication Date2023-11-03
CountryEstonia
Procurement StatusFuture
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKliimaministeerium
Attention OfIndrek Laineveer
AddressSuur-Ameerika 1
TownTallinn
Postal Code10122
Phone+372 6397636
Class Code60210000
Class DescriptionPublic transport services by railways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Avaliku sõitjateveo teenuse osutamine trammi-, trolli- ja bussiliinidel Tallinna linnas perioodil 01.01.2025-31.12.2034. Lepingu hinnanguline liiniveo kogumaht on 415 miljonit liinikilomeetrit.
View more
Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassale Tableau tarkvara litsentside ostmine. Hankelepingu perioodiks on 12 kalendrikuud (01.10.2023 - 30.09.2024).
View more
Deadline: Jul 24, 2024
Leida partner, kes pakub Eesti Energia (EE) kontserni ettevõtete klientidel suhetlemise võimalust klienditeenindusega nende eelistatud kanalis, nagu telefon, e-post, vestlusrakendus (chat), sotsiaalne vestlusrakendus (social chat ehk vestlusrakendus globaalsel sotsiaalsel platvormil),...
View more