Upphandling av nytt förvaltningsavtal för Trafikförvaltningens datalager (SLBIW). SLBIW står för SL Business Information Warehouse.

Extended TitleFörvaltning av datalager (SLBIW)
Extended Description

Upphandling av nytt förvaltningsavtal för Trafikförvaltningens datalager (SLBIW). SLBIW står för SL Business Information Warehouse.

Modifications

Förlängning av förvaltningsavtal för Trafikförvaltningens datalager (SLBIW) för att säkerställa fortsatt support, underhåll och vidareutveckling.

SL har avtal med Sopra Steria, org.nr 556284-2319 avseende delsystem och komponenter som ingår i SLBIW. För att säkerställa fortsatt support och underhåll av SLBIW krävs att nuvarande åtagande med Sopra Steria förlängs. Baserat på dagens arkitektur är det endast Sopra Steria som kan leverera åtagandet under återstoden av livslängden. Sopra Steria är den leverantör som har utvecklat, vidareutvecklar och förvaltar och underhåller SLBIW. SLBIW består av 11 delsystem som föds med data från ca 30 olika källsystem via integrationer eller filer. All teknisk kunskap och kompetens om systemen finns hos Sopra Steria.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-26
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Stockholm, Trafiknämnden
TownStockholm
Class Code72260000
Class DescriptionSoftware-related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Inför eventuell kommande upphandling av regionalt behörighetssystem önskar Region Skåne inhämta synpunkter från marknaden på samtliga delar av upphandlingsdokumenten. Remissvar skickas in som bifogad dokument som ni laddar upp i...
View more
Glada Hudikhem AB genomför externremis inför upphandling av ramavtal avseende golvarbeten.
View more