Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego sieci komunikacyjne autobusowe na terenie Miasta Gniezna i Gminy Gniezno oraz Gminy Niechanowo w zakresie objętym porozumieniami.

Publiczny transport zbiorowy będzie realizowany w ramach sieci komunikacyjnej obejmującej miasto Gniezno oraz gminy ościenne: gminę Niechanowo i gminę Gniezno.

Extended TitleŚwiadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego sieci komunikacyjne autobusowe na terenie Miasta Gniezna i Gminy Gniezno oraz Gminy Niechanowo w zakresie objętym porozumieniami.

Publiczny transport zbiorowy będzie realizowany w ramach sieci komunikacyjnej obejmującej miasto Gniezno oraz gminy ościenne: gminę Niechanowo i gminę Gniezno.

Publication Date2024-01-26
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Miasto Gniezno
Attention OfRyszard Rewers
Addressul. Lecha 6
TownGniezno
Postal Code62-200
Phone+48 614260495
Fax+48 614260500
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autobusami - wykonywanie drogowego regularnego przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Stoczek Łukowski i Miasta Stoczek...
View more
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autobusami - wykonywanie drogowego regularnego przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Stoczek Łukowski i Miasta Stoczek...
View more
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi, wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek usługowy o funkcji nauki, kultury oraz...
View more