The NIDV Exhibition Defence and Security (NEDS) is the annual event for the Defence and Security industry and governments in the Netherlands and is organized by the Netherlands Defence and Security Industry Foundation – NIDV.

The NEDS will take place on November 17, 2022 in Ahoy Rotterdam.

For additional information: www.nidvexhibition.eu/en

Opening Date:17/11/2022
Closing Date:17/11/2022
Country:The Netherlands
Location:Ahoy, Rotterdam
Organizer:NIDV - The Netherlands Industries for Defence and Security
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Oct 31, 2022
Onder civieltechnisch onderhoud kunstwerken wordt verstaan het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan kunstwerken en het vervangen van kleinschalige kunstwerken.Doelstelling van deze overeenkomst is dat de assets t.a.v. kunstwerken...
View more
Deadline: Nov 4, 2022
Beschrijving en doel van de aanbestedingAan te besteden werken betreffen: onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem zoals mechanisch baggeren, oeverherstel, verwijderen en aanbrengen van landbouwdammen, schonen van duikers en bijkomende werkzaamheden.
View more
Deadline: Oct 31, 2022
De werkzaamheden binnen de Opdracht zijn onderdeel van het grotere geheel om het gebied Park Vijfsluizen bouw- en woonrijp te maken.Het terrein van de 1e fase dient te worden ingericht...
View more