Σύμβαση ΚΤ1-18: Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Προαστίου, Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου και Λευκόβρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου και στις Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου, Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως και Σβορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Extended TitleΣύμβαση ΚΤ1-18 για Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου
Extended Description

Σύμβαση ΚΤ1-18: Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Προαστίου, Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου και Λευκόβρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου και στις Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου, Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως και Σβορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Modifications

4η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ1-18 και τίτλο "Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Προαστίου, Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου και Λευκόβρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου και στις Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου, Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως και Σβορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.". Η 4η συμπληρωματική σύμβαση αφορά την εκτέλεση από τον ανάδοχο των συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στις 1η, 2η και 3η συμπληρωματική σύμβαση.

α) Η ροή της κτηματογράφησης είναι συνεχής και περιλαμβάνει επιμέρους προθεσμίες και διαδικασίες που επηρεάζουν τις εμπράγματες συναλλαγές. Η αναστολή της διαδικασίας της κτηματογράφησης έως την ανάθεση των εν λόγω συμπληρωματικών εργασιών με νέα διαγωνιστική διαδικασία, θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στις εμπράγματες συναλλαγές, καθότι ο ν.2308/95 καθορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους συναλλασσόμενους, προκειμένου να ολοκληρωθεί μία εμπράγματη συναλλαγή, ανάλογα με την εξέλιξη της κτηματογράφησης.β) η εκπόνηση των εν λόγω εργασιών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία που αφορά στη χρήση ειδικών εφαρμογών πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για το έργο, αλλά και στη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε περιοχής, που απαιτείται για την ορθή επεξεργασία των δηλούμενων δικαιωμάτων. Την τεχνογνωσία αυτή την έχει ήδη αποκτήσει ο ανάδοχος που ήδη υλοποιεί το έργο στην κτηματογραφούμενη περιοχή.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-06
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Attention OfΤμήμα Σχεδιασμού, Προδιαγραφών και Διαγωνισμών Έργων, Διεύθυνση Έργων (κα Μ. Κούρτελη, κα Δ. Μεϊντανά)
AddressΛεωφ. Μεσογείων 288
TownCholargos
Postal Code155 62
Phone+30 2106505763/+30 2106505768
Fax+30 2106560517
Class Code71354300
Class DescriptionCadastral surveying services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 7, 2024
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, αποτελεί το σύνολο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) με προκατασκευασμένες μονάδες του οικισμού Βασιλιτσίου, της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση...
View more
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς (10ΜΗΝΟΥ - 25.650 τεμάχια)
View more
Deadline: Mar 4, 2024
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των ειδών «Κοχλιακά Μοσχεύματα (Εμφυτεύματα)», προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ....
View more