Projekt Norra Djurgårdsstaden (NDS) avser att inrätta ett dynamiskt inköpssystem för ett antal deponier för förorenade schaktmassor som uppkommer i marksaneringarna i området.

Extended TitleNDS T-303 Deponier.
Extended Description

Projekt Norra Djurgårdsstaden (NDS) avser att inrätta ett dynamiskt inköpssystem för ett antal deponier för förorenade schaktmassor som uppkommer i marksaneringarna i området.

Deadline Date2024-12-31
Publication Date2017-09-26
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStockholms stad, Exploateringskontoret
Attention OfHenrik Öhrn
TownStockholm
Phone+46 736545374
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more