Udbuddet omfatter en kontrakt om levering af 1 stk. specialindrettet transportbåd til Ordregiver.

Hovedstadens Beredskab I/S har behov for en transportbåd til transport af indsats personel og udstyr i forbindelse med hændelser på øerne i Øresund, hvor Hovedstadens Beredskab I/S har beredskabsforpligtigelsen. Båden skal tillige anvendes til at løse rednings opgaver i Øresund med indsættelse af dykkere og i mindre omfang til løsning af opgaver i Københavns Havn.

Tryk her https://permalink.mercell.com/82574171.aspx.

Extended TitleUdbud af transportbåd til Hovedstadens Beredskab I/S
Extended Description

Hovedstadens Beredskab I/S har behov for en transportbåd til transport af indsats personel og udstyr i forbindelse med hændelser på øerne i Øresund, hvor Hovedstadens Beredskab I/S har beredskabsforpligtigelsen. Båden skal tillige anvendes til at løse rednings opgaver i Øresund med indsættelse af dykkere og i mindre omfang til løsning af opgaver i Københavns Havn.

Foruden levering af båden ønsker Hovedstadens Beredskab tilbud på levering af reservedele, service og vedligehold i bådens forventede levetid dog maksimum i 15 år fra leverings dato. Den årlige vedligeholdelsesomkostning samt den tilbudte pris på reservedele vil indgå i evalueringen af den samlede pris. Prisreguleringen finder sted efter kontraktens bestemmelser i kontraktperioden.

Deadline Date2018-04-24
Publication Date2018-03-17
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4000000.00
OrganisationHovedstadens Beredskab I/S
Attention OfBent Hansen
AddressBag Rådhuset 3
TownCopenhagen
Postal Code1550
Class Code34521400
Class DescriptionLifeboats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 21, 2018
Nærværende udbud omfatter en totalentreprise vedrørende opførelse af butikker (ca. 3 000 m2), ældre- og plejeboliger (ca. 4 000 m2), samt udenomsarealer, herunder bl.a. belægninger i plan 0 (ca. 2...
View more
I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af trocar, stapler og relaterede produkter til Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Midtjylland, sendes udarbejdet udkast til tilbudsliste og kravspecifikation/løsningsbeskrivelse i en høring...
View more
Deadline: Jun 4, 2018
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more