1. Pełna nazwa nadana zamówieniu: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” oraz „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa)”.

2. Zamawiający informuje, że usługa będzie realizowana dla dwóch kontraktów w 2 Etapach:

Etap 2 - realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia).

Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty

Extended TitleZarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” pełna nazwa w sekcji II.1.4
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-15
New text:
2019-04-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-15
New text:
2019-04-16
Deadline Date2019-04-16
Publication Date2019-01-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Attention OfEwa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
Addressul. Targowa 74
TownWarsaw
Postal Code03-734
Fax+48 224732155
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-21

Construction supervision services

1. Pełna nazwa nadana zamówieniu: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” oraz „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa)”.

2. Zamawiający informuje, że usługa będzie realizowana dla dwóch kontraktów w 2 Etapach:

Etap 2 - realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia).

Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty

Extended TitleZarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” pełna nazwa w sekcji II.1.4
Changes
Section:
III.1.6
Previous text:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 229 000.00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Pełne informacje dot. wadium zostały określone w pkt.11 IDW.

New text:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 114 600,00 PLN (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset złotych i 00/100). Pełne informacje dot. wadium zostały określone w pkt 11 IDW.

Deadline Date2019-01-15
Publication Date2018-11-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Attention OfEwa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
Addressul. Targowa 74
TownWarsaw
Postal Code03-734
Fax+48 224732155
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-10-16

Construction supervision services

1. Pełna nazwa nadana zamówieniu: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” oraz „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa)”.

2. Zamawiający informuje, że usługa będzie realizowana dla dwóch kontraktów w 2 Etapach:

Etap 2 - realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia).

Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty

Extended TitleZarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” pełna nazwa w sekcji II.1.4
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-10-17
New text:
2019-01-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-10-17
New text:
2019-01-15
Deadline Date2019-01-15
Publication Date2018-10-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Attention OfEwa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
Addressul. Targowa 74
TownWarsaw
Postal Code03-734
Fax+48 224732155
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-09-14

Construction supervision services

1. Pełna nazwa nadana zamówieniu: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” oraz „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa)”.

2. Zamawiający informuje, że usługa będzie realizowana dla dwóch kontraktów w 2 Etapach:

Etap 2 - realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia).

Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty

Extended TitleZarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” pełna nazwa w sekcji II.1.4
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-09-17
New text:
2018-10-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-09-17
New text:
2018-10-17
Deadline Date2018-10-17
Publication Date2018-09-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Attention OfEwa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
Addressul. Targowa 74
TownWarsaw
Postal Code03-734
Fax+48 224732155
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-08-07

Construction supervision services

1. Pełna nazwa nadana zamówieniu: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” oraz „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa)”.

2. Zamawiający informuje, że usługa będzie realizowana dla dwóch kontraktów w 2 Etapach:

– Etap 2 – realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia);

– Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty.

Extended TitleZarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” pełna nazwa w sekcji II.1.4
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” oraz „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa)”

Deadline Date2018-09-17
Publication Date2018-08-07
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value7643202.00
OrganisationPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Attention OfEwa Wróbel – PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa,(I piętro)
Addressul. Targowa 74
TownWarsaw
Postal Code03-734 Warszawa
Fax+48 224732155
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 24, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum ZSZ nr 1 Ryki oraz warsztatów szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu...
View more
Deadline: Apr 24, 2019
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka zatorów i tam bobrowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu
View more
Deadline: Apr 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch brodów drewniano-kamiennych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie...
View more