Framework contract for purchasing of cooled handheld thermal cameras for border surveillance.

Extended TitleFramework Contract for Purchase of Cooled Handheld Thermal Cameras for Border Surveillance
Extended Description

Framework contract for purchasing of cooled handheld thermal cameras for border surveillance.

Publication Date2018-12-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationFrontex
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code38631000
Class DescriptionBinoculars
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-23

Framework Contract for purchase of cooled handheld thermal cameras for border surveillance

Framework Contract for purchasing of cooled handheld thermal cameras for border surveillance.

Extended TitleFramework Contract for purchase of cooled handheld thermal cameras for border surveillance
Extended Description

Framework Contract for purchasing of cooled handheld thermal cameras for border surveillance.

Deadline Date2019-01-10
Publication Date2018-11-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value500000.00
OrganisationFrontex
Addresspl. Europejski 6
TownWarszawa
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code38631000
Class DescriptionBinoculars
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowl. polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6, 91-527 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi....
View more
Deadline: Mar 26, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórka budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty...
View more
Deadline: Mar 26, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Namysłowskiej 8 w Warszawie.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie...
View more