1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa partii prototypowej mundurów wyjściowych spełniających wymagania określone w Założeniach Taktyczno-Technicznych (ZTT) i Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) oraz materiałów zasadniczych i podszewek zastosowanych do ich wykonania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Extended TitleDostawa partii prototypowej mundurów wyjściowych oraz materiałów zasadniczych i podszewek zastosowanych do ich wykonania
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 01/04/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

New text:

Początek: 31/05/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-31
New text:
2019-03-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-31
New text:
2019-03-27
Deadline Date2019-03-27
Publication Date2019-01-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Attention OfMarta Czarnecka
Addressul. Konstantynowska 85
TownZgierz
Postal Code95-100
Phone+48 261442099
Class Code19240000
Class DescriptionSpecial fabrics
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-11

Military uniforms

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa partii prototypowej mundurów wyjściowych spełniających wymagania określone w Założeniach Taktyczno-Technicznych (ZTT) i Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) oraz materiałów zasadniczych i podszewek zastosowanych do ich wykonania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Extended TitleDostawa partii prototypowej mundurów wyjściowych oraz materiałów zasadniczych i podszewek zastosowanych do ich wykonania
Extended Description

Zakres etapu pierwszego (partia prototypowa):

a) 22 kpl. Mundurów wyjściowych wojsk lądowych z obszytymi stopniami wojskowymi;

b) 22 kpl. Mundurów wyjściowych sił powietrznych z obszytymi stopniami wojskowymi;

c) 22 kpl. Mundurów wyjściowych marynarki wojennej z obszytymi stopniami wojskowymi;

d) 16 kpl. Mundurów wyjściowych damskich wojsk lądowych (w tym 15 kpl. objętych szyciem na miarę) z obszytymi stopniami wojskowymi;

e) 16 kpl. Mundurów wyjściowych damskich sił powietrznych (w tym 15 kpl. objętych szyciem na miarę) z obszytymi stopniami wojskowymi;

f) 16 kpl. Mundurów wyjściowych damskich marynarki wojennej (w tym 15 kpl. objętych szyciem na miarę) z obszytymi stopniami wojskowymi;

g) 11 kpl. Mundurów wyjściowych generalskich wojsk lądowych (w tym 10 kpl. objętych szyciem na miarę) z obszytymi stopniami wojskowymi;

h) 6 kpl. Mundurów wyjściowych generalskich sił powietrznych (w tym 5 kpl. objętych szyciem na miarę) z obszytymi stopniami wojskowymi;

i) 4 kpl. Mundurów wyjściowych admirała (w tym 3 kpl. objętych szyciem na miarę) z obszytymi stopniami wojskowymi;

j) 5 mb tkaniny zasadniczej w kolorze khaki;

k) 5 mb tkaniny zasadniczej w kolorze stalowym;

l) 5 mb tkaniny zasadniczej w kolorze granatowym;

m) po 3 mb tkaniny podszewkowej z każdego zastosowanego koloru i rodzaju.

Zakres etapu drugiego (partia próbna):

a) 1 kpl. Munduru wyjściowego wojsk lądowych (z obszytymi stopniami wojskowymi);

b) 1 kpl. Munduru wyjściowego sił powietrznych (z obszytymi stopniami wojskowymi);

c) 1 kpl. Munduru wyjściowego marynarki wojennej (z obszytymi stopniami wojskowymi);

d) 1 kpl. Munduru wyjściowego damskiego wojsk lądowych (z obszytymi stopniami wojskowymi);

e) 1 kpl. Munduru wyjściowego damskiego sił powietrznych (z obszytymi stopniami wojskowymi);

f) 1 kpl. Munduru wyjściowego damskiego marynarki wojennej (z obszytymi stopniami wojskowymi);

g) 1 kpl. Munduru wyjściowego generalskiego wojsk lądowych (z obszytymi stopniami wojskowymi);.

h) 1 kpl. Munduru wyjściowego generalskiego sił powietrznych (z obszytymi stopniami wojskowymi);

i) 1 kpl. Munduru wyjściowego generalskiego wojsk lądowych (z obszytymi stopniami wojskowymi);.

j) 1 kpl. Munduru wyjściowego generalskiego sił powietrznych (z obszytymi stopniami wojskowymi).

Deadline Date2019-01-31
Publication Date2018-12-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Attention OfMarta Czarnecka
Addressul. Konstantynowska 85
TownZgierz
Postal Code95-100
Phone+48 261442099
Class Code35811300
Class DescriptionMilitary uniforms
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more