Przedmiotem zamówienia będzie organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brzeżno.

Zamówienie obejmuje wybór operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie

Publicznego transportu drogowego dla następujących linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności

Publicznej: Brzeżno – Wilczkowo - Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno kol. – Pęczerzyno – Brzeżno, Brzeżno –

Rzepczyno – Karsibór - Więcław – Brzeżno, Brzeżno – Koszanowo - Chomętowo - Mulite skrz. - Rzepczyno –

Brzeżno, Brzeżno – Wilczkowo – Brzeżno, Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno kol. – Brzeżno, Brzeżno

— Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Więcław – Karsibór – Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Pęczerzyno –

Słonowice – Półchleb – Brzeżno, Brzeżno – Wilczkowo – Brzeżno, Brzeżno – Więcław – Karsibór – Rzepczyno

— Mulite szkrz. – Koszanowo – Chomętowo, Karsibór – Więcław – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno

— Więcław – Karsibór, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol.- Pęczerzyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo

— Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno kol. – Słonowice – Półchleb, Koszanowo – Chomętowo – Mulite skrz. -

Rzepczyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Rzepczyno – Mulite Skrz. – Chomętowo –

Koszanowo, Słonowice – Półchleb, Półchleb - Słonowice, Więcław – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo –

Brzeżno – Więcław, Koszanowo – Chomętowo – Rzepczyno – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno Kol.-

Słonowice – Półchleb, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol. – Pęczerzyno – Brzeżno – Rzepczyno –

Chomętowo – Koszanowo, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol. – Pęczerzyno - Brzeżno – Rzepczyno

— Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Rzepczyno – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno Kol. –

Słonowice – Półchleb.

Publication Date2018-12-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Brzeżno
Attention OfMałgorzata Nieścieronek
AddressBrzeżno 50
TownBrzeżno
Postal Code78-316
Phone+48 943642748
Fax+48 943642741
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 20, 2019
The supply of Heart Beat Detectors (HBD) for border checks.
View more
Deadline: Aug 12, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych...
View more
Deadline: Aug 2, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie hali sortowni na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako...
View more