Przedmiotem zamówienia będzie organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brzeżno.

Zamówienie obejmuje wybór operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie

Publicznego transportu drogowego dla następujących linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności

Publicznej: Brzeżno – Wilczkowo - Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno kol. – Pęczerzyno – Brzeżno, Brzeżno –

Rzepczyno – Karsibór - Więcław – Brzeżno, Brzeżno – Koszanowo - Chomętowo - Mulite skrz. - Rzepczyno –

Brzeżno, Brzeżno – Wilczkowo – Brzeżno, Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno kol. – Brzeżno, Brzeżno

— Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Więcław – Karsibór – Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Pęczerzyno –

Słonowice – Półchleb – Brzeżno, Brzeżno – Wilczkowo – Brzeżno, Brzeżno – Więcław – Karsibór – Rzepczyno

— Mulite szkrz. – Koszanowo – Chomętowo, Karsibór – Więcław – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno

— Więcław – Karsibór, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol.- Pęczerzyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo

— Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno kol. – Słonowice – Półchleb, Koszanowo – Chomętowo – Mulite skrz. -

Rzepczyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Rzepczyno – Mulite Skrz. – Chomętowo –

Koszanowo, Słonowice – Półchleb, Półchleb - Słonowice, Więcław – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo –

Brzeżno – Więcław, Koszanowo – Chomętowo – Rzepczyno – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno Kol.-

Słonowice – Półchleb, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol. – Pęczerzyno – Brzeżno – Rzepczyno –

Chomętowo – Koszanowo, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol. – Pęczerzyno - Brzeżno – Rzepczyno

— Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Rzepczyno – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno Kol. –

Słonowice – Półchleb.

Publication Date2018-12-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Brzeżno
Attention OfMałgorzata Nieścieronek
AddressBrzeżno 50
TownBrzeżno
Postal Code78-316
Phone+48 943642748
Fax+48 943642741
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of the project is to enable the access to Schengen Information System by European Border and Coast Guard Team Members by providing the necessary processes, operational procedures and...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Zadanie 1 - efektywna dystrybucja ciepła – etap I – cz. „WG”Likwidacja węzła grupowego przy ul. Owsianej 26 w Poznaniu - Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą...
View more