Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory S-18 do komory S24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1, Zgody 4 – SC II 51. W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Extended TitleDostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory S-18 do komory S24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1, Zgody 4 – SC II 51 W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-12
New text:
2019-06-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-06-09
New text:
2019-09-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-03-12
New text:
2019-06-04
Deadline Date2019-06-04
Publication Date2019-03-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfMałgorzata Pyk
AddressPuławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688473
Class Code44163000
Class DescriptionPipes and fittings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-07

Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory S-18 do komory S24 z przyłączami do budynków Szpitalna 1, Zgody 4 – SC II 51. W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - ETAP II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Extended TitleDostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory S-18 do komory S24 z przyłączami do budynków Szpitalna1, Zgody4 – SC II 51 W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-05
New text:
2019-03-12
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-06-02
New text:
2019-06-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-03-05
New text:
2019-03-12
Deadline Date2019-03-12
Publication Date2019-03-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfMałgorzata Pyk
AddressPuławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688473
Class Code44163000
Class DescriptionPipes and fittings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 7, 2019
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja...
View more
Deadline: Apr 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, część północna” składa się z następujących zakresów:1) Zakres 1: „Budowa infrastruktury rowerowej na...
View more
Deadline: May 7, 2019
1. Budowa zbiornika retencyjnego Puchary” polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z...
View more