Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de op de volgende expertisegebieden:

1) bouwprojectmanagement;

2) directievoering en toezicht;

3) advies installaties;

4) advies bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;

5) bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden;

6) stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening).

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Extended TitleDAS Adviseurs ROC RijnIJssel
Changes
Section:
I.1)
Previous text:

+31 413745084

New text:

+31 413726006

Section:
II.1.1)
Previous text:

DAS Projectmanagement ROC RijnIJssel

New text:

DAS Adviseurs ROC RijnIJssel

Section:
II.1.4)
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden van bouwmanagement, bouwfysica, constructie, installaties en bouwkosten. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de op de volgende expertisegebieden:

1) bouwprojectmanagement;

2) directievoering en toezicht;

3) advies installaties;

4) advies bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;

5) bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden;

6) stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening).

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Section:
II.2.4)
Previous text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden van bouwmanagement, bouwfysica, constructie, installaties en bouwkosten. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

New text:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden op de volgende expertisegebieden:

1) bouwprojectmanagement;

2) directievoering en toezicht;

3) advies installaties;

4) advies bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;

5) bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden;

6) stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening);

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

De omvang van dit DAS is financieel niet te duiden. Het betreft hier alle adviseurs die vallen onder de bovengenoemde disciplines voor een organisatie zoals ROC RijnIJssel met 13 000 studenten en 1 250 medewerkers.

Section:
II.2.5)
Previous text:
New text:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Section:
II.2.5)
Previous text:
New text:

Weging: 40

Section:
II.2.5)
Previous text:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

New text:
Section:
II.2.7)
Previous text:
2099-12-31
New text:
2029-08-01
Section:
III.1.2)
Previous text:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

New text:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2099-12-13
New text:
2029-07-15
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2099-12-14
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-07-15
Publication Date2019-08-06
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDASmakkelijk namens ROC RijnIJssel
Attention OfMarloes Verhoeven
TownArnhem
Phone+31 413726006
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-03

Architectural, construction, engineering and inspection services

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden van bouwmanagement, bouwfysica, constructie, installaties en bouwkosten. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Extended TitleDAS Projectmanagement ROC RijnIJssel
Extended Description

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden van bouwmanagement, bouwfysica, constructie, installaties en bouwkosten. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2019-04-03
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDASmakkelijk namens ROC RijnIJssel
Attention OfMarloes Verhoeven
TownArnhem
Phone+31 413745084
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 11, 2019
The scope of this contract is the provision of vehicles through operational and/or financial leasing, including the provision of services as mentioned in the technical specifications.
View more
Erasmus MC wil door middel van deze marktconsultatie de beoogde wijze van contracteren van adviseurs, ontwerpende en uitvoerende partijen voor 'Programma Sophia' voorleggen aan de marktpartijen. Zowel adviseurs, ontwerpende als...
View more
Deadline: Nov 8, 2019
Uitvoeren van de planuitwerkingsfase en realisatiefase van het project HWBP Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst.
View more