ChangesPrzedmiot zamówienia:

Pojazdy specjalne

Zamiast:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji: ust. 1

1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Australii lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.9.2019 (12:00)

Powinno być:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:

1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Australii, Szwajcarii lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.10.2019 (12:00)

Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-09-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInspektorat Uzbrojenia
Attention OfWojciech Mularczyk
Addressul. Królewska 1/7
TownWarsaw
Postal Code00-909
Phone+48 261873399
Fax+48 261873444
Class Code34114000
Class DescriptionSpecialist vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-26

Specialist vehicles

ChangesPrzedmiot zamówienia:

Pojazdy specjalne

Zamiast:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji: ust. 1

1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe, ust. 1

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącego posiadania zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób należyty wykonał minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100), obejmującą minimum 3 szt. opancerzonych pojazdów terenowych z napędem 4x4, o poziomie kuloodporności nie mniejszej niż 2 wg STANAG 4569 aneks A oraz odporności na detonację nie mniejszej niż 2 wg STANAG 4569 aneks B, wyposażonych w Zdalnie Sterowany Moduł Uzbrojenia (ZSMU).

VI.3) Informacje dodatkowe: ust. 1

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 24 miesięcy od podpisania umowy dla zamówienia gwarantowanego.

IV.3.4) Termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.8.2019 (12:00)

Powinno być:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji: ust. 1

1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Australii lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe, ust. 1

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącego posiadania zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób należyty wykonał minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100), obejmującą minimum 3 szt. opancerzonych pojazdów terenowych z napędem 4x4, o poziomie kuloodporności nie mniejszej niż 2 wg STANAG 4569 aneks A oraz odporności na detonację nie mniejszej niż 2 wg STANAG 4569 aneks B.

VI.3) Informacje dodatkowe: ust. 1

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 36 miesięcy od podpisania umowy dla zamówienia gwarantowanego.

IV.3.4) Termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.9.2019 (12:00)

Deadline Date2019-08-30
Publication Date2019-08-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInspektorat Uzbrojenia
Attention OfWojciech Mularczyk
Addressul. Królewska 1/7
TownWarsaw
Postal Code00-909
Phone+48 261873399
Fax+48 261873444
Class Code34114000
Class DescriptionSpecialist vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more