Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy psychiatrického pavilonu ke stávajícímu objektu kliniky Tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Nová budova psychiatrického pavilonu bude plně využita provozem Psychiatrické kliniky v rámci Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Extended Title„FN Ostrava - Výstavba budovy pro psychiatrickou péči“ – stavební práce
Extended Description

Viz zadávací dokumentace.

Publication Date2020-01-09
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value295928867.00
OrganisationFakultní nemocnice Ostrava
Attention OfBc. Jana Senftová, odd. veřejných zakázek
Address17. listopadu 1790/5
TownOstrava
Postal Code708 52
Phone+420 597373118
Fax+420 596916056
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální...
View more
Deadline: Feb 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
View more