Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a výstavba silnice II//366 o délce 3,140 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká.

Extended TitleSilnice II/366 Prostějov přeložka silnice dodatek č.5
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a výstavba silnice II//366 o délce 3,140 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká.

Modifications

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-05-23
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationOlomoucký kraj
Attention OfIng.Jaromír Zikmund
AddressJeremenkova 1191/40a
TownOlomouc
Postal Code77900
Phone+420 585508526
Class Code45233100
Class DescriptionConstruction work for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2022
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího 2. NP, 3. NP a střechy (4. NP) na operační sály a JIP v budově nemocnice zadavatele na adrese Dukelských hrdinů 200, 269...
View more
Deadline: Jun 23, 2022
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro SEN NEMOCNICE NA...
View more
Deadline: Jun 7, 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci rekonstrukce Pneumologické kliniky, které spočívá v:a) provedení projektových činností,b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), dle Závazných podkladů stavby, které jsou...
View more