Odbudowa urządzeń małej retencji - śródleśne zbiorniki wodne, Chlebice na terenie Nadleśnictwa Lubsko w ramach „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Zakres prac obejmuje:

— odbudowę 24 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 12,4 ha i powierzchni lustra wody 10,4 ha,

— odbudowę 8 mnichów z drewnianymi stojakami i leżakami, z umocnieniem brzegów w rejonie budowli,

— odbudowę grobli ziemnych,

— odbudowę rowów szczegółowych,

— budowę 18 przelewów na groblach z gabionów wypełnionych narzutem kamiennym.

Inwestycja polega na adaptacji istniejących zbiorników, które w przeszłości użytkowane były jako stawy rybne a wybudowane zostały około 100 lat temu.

Zbiorniki od dłuższego czasu nie są użytkowane jako stawy rybne, ich stan ocenia się jako dobry bądź dostateczny, roboty budowlane ograniczać się będą do naprawy grobli i urządzeń wodnych oraz uporządkowania.

Extended Title„Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na terenie Nadleśnictwa Lubsko“
Extended Description

Odbudowa urządzeń małej retencji - śródleśne zbiorniki wodne, Chlebice na terenie Nadleśnictwa Lubsko w ramach „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Zakres prac obejmuje:

— odbudowę 24 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 12,4 ha i powierzchni lustra wody 10,4 ha,

— odbudowę 8 mnichów z drewnianymi stojakami i leżakami, z umocnieniem brzegów w rejonie budowli,

— odbudowę grobli ziemnych,

— odbudowę rowów szczegółowych,

— budowę 18 przelewów na groblach z gabionów wypełnionych narzutem kamiennym.

Inwestycja polega na adaptacji istniejących zbiorników, które w przeszłości użytkowane były jako stawy rybne a wybudowane zostały około 100 lat temu.

Zbiorniki od dłuższego czasu nie są użytkowane jako stawy rybne, ich stan ocenia się jako dobry bądź dostateczny, roboty budowlane ograniczać się będą do naprawy grobli i urządzeń wodnych oraz uporządkowania.

Publication Date2019-08-23
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot specified
OrganisationLasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko
Attention OfMagdalena Bielak
Addressul. Emilii Plater 15
TownLubsko
Postal Code68-300
Phone+48 683720400
Fax+48 683720400
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 17, 2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie:...
View more
Deadline: Jul 20, 2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) – Ploski.Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg kolidujących...
View more
Deadline: Jul 6, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego magazynującego wody opadowe i roztopowe o pojemności około 3900 m3 w Leśnictwie Zwierzyniec, adres leśny 05-09-1-06-343-a-00, adres administracyjny: Krzywie 112, 23-251 Dzierzkowice, adres geodezyjny...
View more