Het naar behoefte en op afroep verrichten van groenwerkzaamheden, boomonderhoud en onkruidbestrijding op verhardingen in diverse deelgebieden en op begraafplaatsen en crematoria en het ter beschikking stellen van materieel voor deze werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente Rotterdam in de periode 1.1.2020 t/m 31.12.2025.

Extended Title1-W-17062-19: Groenonderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Rotterdam
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-24
New text:
2019-10-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-24
New text:
2019-10-28
Section:
VI.3)
Previous text:

Een informatiebijeenkomst vindt plaats in Raadzaal 1.06 van gebiedscommissie Prins Alexander aan Prins Alexanderplein 6/20 te Rotterdam op 9.9.2019 van 11:00 tot 12:00. Inloop is mogelijk vanaf 10:30. Vragen kunnen uitsluitend via de berichtenfunctie op het aanbestedingsplatform worden gesteld. Zie verder de inschrijvingsleidraad.

New text:

De wijzigingen in deze rectificatie betreffen, naast het wijzigen van de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen, de volgende: artikel II.1.6): maximumaantal percelen dat aan 1 inschrijver mag worden gegund: 3.

Deze wijziging is doorgevoerd omdat perceel 9 anders dan percelen 1 t/m 8 en 10 wel aan meer dan 1 ondernemer kan worden gegund. De verdeling is als volgt: van de geografische gebiedspercelen (perceel 1 t/m 8) wordt maximaal één (1) perceel aan één (1) inschrijver gegund. Perceel 9 en 10 worden onafhankelijk van de uitkomst in percelen 1 t/m 8 gegund. Perceel 9 zal worden gegund aan de 3 inschrijvers met de hoogste EMVI-ranking voor dat perceel, of minder indien er onvoldoende (geldige) inschrijvingen zijn ingediend. De deelopdrachten zullen gelijkmatig over deze (maximaal) 3 ondernemers worden verdeeld, redelijkheid en billijkheid in acht genomen. Perceel 10 zal worden gegund aan 1 ondernemer, met de hoogste EMVI score voor dat perceel.

Vanwege het doorvoeren van deze wijziging is de aanbesteding uitgesteld. Voor details wordt verwezen naar de nota('s) van inlichtingen, welke bij de aanbestedingsstukken zijn geplaatst op aanbestedingsplatform Negometrix.

Na het verschijnen van deze rectificatie is het nog mogelijk om vragen te stellen tot en met uiterlijk 3.10.2019. Vragen kunnen uitsluitend via de berichtenfunctie op het aanbestedingsplatform worden gesteld. Zie verder de inschrijvingsleidraad.

Deadline Date2019-10-28
Publication Date2019-09-20
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Rotterdam
Attention OfC. W. van Koppen
AddressWilhelminakade 179
TownRotterdam
Postal Code3002 AN
Phone+31 651753172
Class Code45500000
Class DescriptionHire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-03

Planting and maintenance services of green areas

Het naar behoefte en op afroep verrichten van groenwerkzaamheden, boomonderhoud en onkruidbestrijding op verhardingen in diverse deelgebieden en op begraafplaatsen en crematoria en het ter beschikking stellen van materieel voor deze werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente Rotterdam in de periode 1.1.2020 t/m 31.12.2025.

Extended Title1-W-17062-19: Groenonderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Rotterdam
Extended Description

Het naar behoefte en op afroep verrichten van groenwerkzaamheden en onkruidbestrijding op verhardingen in deelgebied Delfshaven in de periode 1.1.2020 t/m 31.12.2025.

Deadline Date2019-10-24
Publication Date2019-09-03
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value8000000.00
OrganisationGemeente Rotterdam
Attention OfC.W. van Koppen
AddressWilhelminakade 179
TownRotterdam
Postal Code3002 AN
Phone+31 651753172
Class Code77310000
Class DescriptionPlanting and maintenance services of green areas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas.
View more
Deadline: Dec 6, 2019
Het Eiland van Brienenoord in de gemeente Rotterdam wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen.Het doel van het project is zowel het vergroten van de...
View more
Deadline: Dec 3, 2019
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een ongelijkvloerse kruising ten noorden van Middelbert, waarbij de nog aan te leggen Hoofdontsluiting tussen Groningen en Meerstad in een verdiepte ligging de...
View more