Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů:

a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice,

b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice,

c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka,

d) etapa 1.1 ČS Oplatil.

Předmět zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Extended TitleZajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Extended Description

Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů:

a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice,

b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice,

c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka,

d) etapa 1.1 ČS Oplatil.

Předmět zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Publication Date2019-10-17
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationVodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Attention OfIng. Gabriela Fialková
AddressTeplého 2014
TownPardubice
Postal Code530 02
Phone+420 725428548
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-18

Construction work

Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů:

a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice,

b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice,

c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka,

d) etapa 1.1 ČS Oplatil.

Předmět zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Extended TitleZajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Extended Description

Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů:

a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice,

b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice,

c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka,

d) etapa 1.1 ČS Oplatil.

Předmět zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-09-18
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value527000000.00
OrganisationVodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Attention OfIng. Gabriela Fialková
AddressTeplého 2014
TownPardubice
Postal Code530 02
Phone+420 725428548
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Stavba 001 Silniční most na silnici...
View more
Deadline: Oct 31, 2019
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového kampusu na Černé louce, a to zejména budov „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“, „Nové budovy fakulty umění“ a podzemního parkoviště pod budovou „Univerzitní...
View more
Deadline: Nov 15, 2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele pro artroskopie (ASK) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské...
View more