Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów konkursu. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu udostępnionym na http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Extended Title„Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi”
Extended Description

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów konkursu. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu udostępnionym na http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Publication Date2020-07-27
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaOther
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code71222000
Class DescriptionArchitectural services for outdoor areas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 29, 2020
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki wg wymienionych niżej części: zadania 1–22. Ww. części przedmiotu zam. zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach parametrów” stanowiącym...
View more
Deadline: Sep 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach realizowanego projektu: „Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym ang. Ericons – Early Rituximab in Childhood...
View more
Deadline: Oct 5, 2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.
View more