Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej Konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów konkursu. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu udostępnionym na http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Extended Title„Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi”
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

(...)

Termin składania prac konkursowych: 20.4.2020 r. do godziny 13:00 na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, POLSKA, pok. nr 3 - sekretariat, piętro V. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html.

New text:

Termin składania prac konkursowych: 25.5.2020 r. do godziny 13:00 na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, POLSKA, pok. nr 3 - sekretariat, piętro V. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

Deadline Date2020-04-20
Publication Date2020-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaOther
OrganisationGmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Attention OfMarta Kwapisz
Addressul. Ofiar Oświęcimskich 36
TownWrocław
Postal Code50-059
Phone+48 717710900
Fax+48 717710904
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more