Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 (Działka nr 33, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki) we Wrocławiu, wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanego obiektu (jeżeli pozwolenie będzie wymagane). Celem jest wykonanie prac projektowych, remontowo- konserwatorskich i budowlano-montażowych, prac termomodernizacyjnych oraz montaż stałego wyposażenia meblowego (w systemie zaprojektuj – wybuduj), zgodnie z:

1.1 Programem funkcjonalno- użytkowym – załącznik nr 8 do SIWZ.

1.2 Audytem energetycznym (prace termomodernizacyjne zgodne z projektem pn. „Termo-modernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 „

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
Extended Description

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 (Działka nr 33, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki) we Wrocławiu, wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanego obiektu (jeżeli pozwolenie będzie wymagane). Celem jest wykonanie prac projek-towych, remontowo- konserwatorskich i budowlano-montażowych, prac termomodernizacyjnych oraz montaż stałego wyposażenia meblowego (w systemie zaprojektuj – wybuduj), zgodnie z:

1.1 Programem funkcjonalno- użytkowym – załącznik nr 8 do SIWZ.

1.2 Audytem energetycznym (prace termomodernizacyjne zgodne z projektem pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”- Załącznik nr 9 do SIWZ.

1.3 Protokołem przeglądu okresowego – załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej termomodernizacji, jest współfinansowany z Projektu pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

Deadline Date2019-12-18
Publication Date2019-11-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value10809275.00
OrganisationUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Attention OfMonika Komorowska
AddressWybrzeże L. Pasteura 1
TownWrocław
Postal Code50-367
Phone+48 717841174
Fax+48 717840045
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej”.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”,...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Miał węglowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8.Wielkość zamówienia – 400 ton, loco plac kotłowni ZD Pawłowice, Robczysko 24c, 64-130 Rydzyna, POLSKA, rozładunek od poniedziałku do piątku od godz. 7:00–14:30.Dziennie możemy przyjąć...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022.Kod CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje...
View more