Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na 2 části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. 1. část výstavby sestává z objektu samotné základní školy a areálových rozvodů inženýrských sítí a komunikací a ostatních zpevněných a zelených ploch. Sadové úpravy jsou též součástí díla. Součástí školního areálu bude výhledově též tělocvična, související s objektem samotné ZŠ – 2. část zakázky. Výstavba tohoto objektu bude předmětem samostatné zakázky (zadávacího řízení) a stavby. Objekt samotné ZŠ je koncipován jako 3-podlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 6 tříd pro školní družinu, z nichž část je použitelná jako jazykové učebny; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, další jazykovou učebnu a 8 kmenových tříd s příslušným zázemím.

Extended TitleVýstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na 2 části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. 1. část výstavby sestává z objektu samotné základní školy a areálových rozvodů inženýrských sítí a komunikací a ostatních zpevněných a zelených ploch. Sadové úpravy jsou též součástí díla. Součástí školního areálu bude výhledově též tělocvična, související s objektem samotné ZŠ – 2. část zakázky. Výstavba tohoto objektu bude předmětem samostatné zakázky (zadávacího řízení) a stavby. Objekt samotné ZŠ je koncipován jako 3-podlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 6 tříd pro školní družinu, z nichž část je použitelná jako jazykové učebny; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, další jazykovou učebnu a 8 kmenových tříd s příslušným sociálním a technickým zázemím pro žáky a personál. Součástí objektu je gastroprovoz s jídelnou pro 120 osob. Celková kapacita objektu je 240 žáků a 76 pedagogických a nepedagogických pracovníků. Celková kapacita gastroprovozu je 600 obědů. Střecha objektu je projektována jako plochá s využitím části své výměry jako rekreační plocha. Součástí budovaného areálu jsou zpevněné plochy (parkovací, relaxační, chodníky, areálové komunikace) a plochy zeleni. Součástí zakázky je i zbudování areálových řadů a přípojek plynového vedení, a vodovodního a kanalizačního systému.

Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-13
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value153800000.00
OrganisationMěsto Roztoky
Attention OfIng. Ivan Goll
AddressNáměstí 5. května 2
TownRoztoky
Postal Code252 63
Phone+420 725022654
Class Code45214210
Class DescriptionPrimary school construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, v rámci projektu Neopteryx připravuje výměnu řídícího systému letového provozu za nový. V rámci uvažovaného záměru je potřeba zrealizovat potřebnou infrastrukturu v objektu...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky „Alej Jiřího Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“ je zejména provedení stavby, která je částečně nově umístěná a částečně se jedná o obnovu. Projekt řeší realizaci dešťová kanalizace...
View more
Deadline: Jan 6, 2020
Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV Přerov o hygienizaci odvodněného kalu sušením. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
View more