Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντλιών και η προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών / φυσητήρων, με τις αντίστοιχες εργασίες τοποθέτησής τους, με σκοπό τη συντήρηση τού βασικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και του πρώην Χ.Τ.Α. Ταγαράδων, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, για χρονική διάρκεια 48 μηνών.

Extended TitleΠρομήθεια αντλιών και ανταλλακτικών αντλιών / φυσητήρων — Επαναληπτική διαδικασία, τμήματα 5 και 6.
Extended Description

Στο τμήμα 5 περιλαμβάνεται αφενός η προμήθεια ανταλλακτικών των αντλιών του οίκου ABS, που είναι εγκατεστημένες στη Μ.Ε.Σ. Μαυροράχης και αφετέρου, οι εργασίες επισκευής / συντήρησής τους.

Η ορθή λειτουργία των αντλιών αυτών είναι σημαντική, για την απρόσκοπτη επεξεργασία των στραγγισμάτων, καθώς εξυπηρετούν στην άντληση των στραγγισμάτων σε πολλά σημεία της Μ.Ε.Σ..

Κόστος προμήθειας ανταλλακτικών / αντλιών: 42 000,00 EUR.

Κόστος εργασιών συντήρησης: 8 000,00 EUR.

Deadline Date2019-12-30
Publication Date2019-12-03
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value50000.00
OrganisationΠεριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Attention OfΠεριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
AddressΦράγκων 6 - 8
TownThessaloniki
Postal Code546 26
Phone+30 2310508800
Fax+30 2310508787
Class Code42122400
Class DescriptionCentrifugal pumps and liquid elevators
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 8, 2020
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης τού δικτύου ύδρευσης Άνω Μεράς, της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου.
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 306 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ..Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):...
View more
Deadline: Jan 10, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης η αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, μέσω της αντικατάστασης μέρους ή του συνόλου τού υπάρχοντος εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις...
View more