The subject of this procurement is the preparation of the RIMS site in ENP-South for EGNOS V3 system deployment and subsequent operations and maintenance.

Extended TitleENP-South Site Preparation and Hosting for EGNOS V3
Extended Description

Disclaimer: this is an information about a preliminary market consultation.

The description given below is only indicative, aiming at outlining the concept of the services described in this preliminary market consultation. It may be further amended before the procurement launch.

Context: a new generation of the European Geostationary Overlay Service (EGNOS) called EGNOS V3 is currently under development. It is assessed whether this service will be extended to ENP-South region by a remote-site operator. EGNOS uses GNSS measurements taken by accurately located reference stations, called RIMS. The activities to be performed by the ‘Remote-Site Operator’ consist of:

1) Site identification and suitability;

2) Site preparation and acceptance;

3) RIMS deployment;

4) RIMS operations and maintenance.

Publication Date2019-12-04
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovského 438/2
TownPrague
Postal Code17000
Class Code51200000
Class DescriptionInstallation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 2, 2020
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální...
View more
Deadline: Feb 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov – Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru...
View more
Deadline: Feb 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
View more