Uppförande av 105 studentlägenheter i Västra Hamnen i Malmö.

Extended TitleStapelbädden 7
Extended Description

Uppförande av 105 studentlägenheter i Västra Hamnen i Malmö.

Deadline Date2020-02-07
Publication Date2019-12-06
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMKB Fastighets Aktiebolag
Attention OfNiklas Holm
AddressBox 50405
TownMalmö
Postal Code202 14
Class Code45214700
Class DescriptionConstruction work for halls of residence
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 25, 2020
Utförande entreprenad underhåll vägmarkeringar på statliga vägnätet inom angivet geografiskt område.
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Projektet avser att på totalentreprenad utföra nybyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Agraffen 4. Projektet omfattar även garage- och källarvåningar med ovanliggande terrassbjälklag samt tillhörande markanläggningar och lokalgator.Projektet avses...
View more
Deadline: Mar 4, 2020
Objektet avser nybyggnad av badhus som skall vara avsedd för träning, tävling med SM-standard, badhuset skall innehålla 50-m bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, uppvärmning/undervisningsbassäng, samt barnbassäng.Omfattning framgår av förfrågningsunderlag.
View more