Nyproduktion av lägenheter som avses att delas upp i 3 huvudetapper vilka föregås av förberedande arbeten (etapp 0) såsom omläggning av installationer i mark och nya servisanslutningar till befintliga byggnader som skall behållas. Huvudetapperna kommer att variera i storlek och omfattning

Extended TitleNybyggnation flerbostadshus Östermalms Park
Extended Description

Nyproduktion av lägenheter som avses att delas upp i 3 huvudetapper vilka föregås av förberedande arbeten (etapp 0) såsom omläggning av installationer i mark och nya servisanslutningar till befintliga byggnader som skall behållas. Huvudetapperna kommer att variera i storlek och omfattning

Deadline Date2020-02-25
Publication Date2020-01-21
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAB Kristianstadsbyggen
Attention OfAnne Berntsson
AddressBox 90
TownKristianstad
Postal Code291 21
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 12, 2030
Upphandling av solcellsanläggningar enligt ABT06.DIS
View more
Deadline: Apr 15, 2020
Hibab avser att via dotterbolag, Hässleholm Norra Station AB, nyproducera kontor på Norra Station, Norra Stationsgatan 4A. Uppförandet via totalentreprenad av Hus M4 avser nyproduktion av källare, 3 våningar kontorslokaler...
View more
Deadline: Mar 23, 2020
Förvaltnings AB Göteborgslokaler skall renovera och bygga om befintlig kontorsbyggnad i 8 våningar från mitten av 1960-talet, en befintlig länkbyggnad mot lastgata samt källargarage med teknikutrymmen.Kontorsbyggnad i 8 våningar byggs...
View more