Lyngby-Taarbæk Affald udbyder tjenesteydelsen med håndtering af en række affaldsfraktioner fra private husstande, institutioner og virksomheder.

Extended TitleIndsamling af affald i Lyngby-Taarbæk Kommune
Deadline Date2020-02-26
Publication Date2020-02-05
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLyngby-Taarbæk Affald A/S
AddressHjortekærbakken 12
TownKgs. Lyngby
Postal Code2800
Class Code90511000
Class DescriptionRefuse collection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-22

Refuse collection services

Lyngby-Taarbæk Affald udbyder tjenesteydelsen med håndtering af en række affaldsfraktioner fra private husstande, institutioner og virksomheder.

Extended TitleIndsamling af affald i Lyngby-Taarbæk Kommune
Extended Description

Tjenesteydelsen omfatter håndtering af følgende affaldsfraktioner:

— Restaffald fra private husstande samt tilsvarende affald fra offentlige og private virksomheder og institutioner, der er tilsluttet den kommunale ordning,

— Madaffald fra private husstande og institutioner,

— Genanvendelige fraktioner, storskrald og haveaffald fra private husstande og institutioner,

— Miljøbokse fra villa- og rækkehuse og institutioner.

Deadline Date2020-02-26
Publication Date2020-01-22
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLyngby-Taarbæk Affald A/S
AddressHjortekærbakken 12
TownKgs. Lyngby
Postal Code2800
Class Code90511000
Class DescriptionRefuse collection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Sakskøbing boligselskab har fået muligheden for at opføre nye boliger på en tidligere skolegrund beliggende i Sakskøbing. Bebyggelsen kommer til at indeholde op til 40 almene familieboliger i en tæt-lav...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Seniorbofællesskab med 36 boliger, fælleshus og udearealer omfatter overordnet beskrevet:- Projektering og opførsel af seniorbofællesskab indeholdende 36 boliger samt fælleshus,- Projektet indeholder 3 boligtyper i varierende størrelse samt fælleshus på...
View more
Deadline: Mar 24, 2020
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more